Solen sken i Karlstad! Detta SM blev historiskt, då Karlstad för första gången anordnade ett senior SM. Kommunalrådet Marlene Lund Kopparklint invigde SM genom att klippa av bandet i ringen. Foto Ingrid Niklasson.

Ett stort tack till boxningsklubben 1925 med Anders Holmberg i spetsen, alla som bidrog till att möjliggöra detta arrangemang, och inte minst Karlstads kommun och våra samarbetspartners.  Det var det 94:e mästerskapet i ordningen, 18 nya mästare korades och helgen bjöd på en mängd underhållande matcher. För många av deltagarna under SM är detta årets höjdpunkt och säsongens viktigaste tävling. Oräkneliga timmars svett och hårt arbete ligger bakom en plats på pallen, och den största triumfen är en medalj av ädlaste valör. Stort grattis till alla medaljörer, och även till övriga som kämpade väl.

 

Patrick Wheeler tillsammans med tävlingsarrangör Anders Holmberg. Foto Zennie Sjölund.

Det var ett välbesökt SM med mycket medialt intresse, Webb TV, SVT och TV4 bevakade och sände från finalerna, och det skrevs flera sidor i de lokala tidningarna.  Detta är väldigt viktigt för boxningen att synas och därmed underlätta att få hjälp med finansiering. Glädjande ur den aspekten är att Adidasavtalet med Kamisport nu är förlängt.

Arbetet är nästan klart när det gäller att översätta AIBA:s nya regelverk, vilket medför att vi nu börjar arbeta med tillståndsansökan till kampsportsdelegationen som ska lämnas in senast i slutet av september. Den 1 september 2006 infördes regleringen som medförde att det krävs tillstånd och tillsyn av Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län för att anordna kampsportsmatcher. De säkerhetsbestämmelser som då gällde inom amatörboxningen var en viktig utgångspunkt vid bedömningen av de olika kampsporterna ur säkerhets- och hälsosynpunkt, och det sattes upp generella krav på säkerheten. Även om disciplinerna är lika i mycket och kan utgå från samma kriterier kring säkerhet, så ansåg regeringen att vissa skillnader i bedömningen måste göras. SBF har idag ett tidsbegränsat tillstånd som är avgörande för att vi kan genomföra tävlingar i Sverige. SBF måste, likväl som övriga kampsportsförbund, vid större eller mindre regeländringar från våra internationella förbund, genomgå förnyade prövningar för att se om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser ryms inom det redan beviljade tillståndet. Så varje gång AIBA ändrar i sitt regelverk, måste detta rapporteras till Länsstyrelsen. Regeringen har nu gett Länsstyrelsen i uppdrag att göra en analys av hur utvecklingen av kampsporten förväntas bli och hur nuvarande regelverk fungerar, detta ska vara klart till den 30 november 2013. Detta kan medföra att det kan bli ändringar i nuvarande regelverk. Tyvärr har Länsstyrelsens tillsyn av kampsportsarrangemang uppmärksammat brister som bryter mot de villkor som gäller för tillståndet. I detta läge gäller det inte bara boxningen, utan vår sport blir sammankopplad med övriga kampsporter. Det är därför som det är så viktigt att vi fortsätter den dialog som har påbörjats med de andra förbunden. Vad som kommer ut av analysen återstår att se, men vi kommer även fortsättningsvis påtala vikten av att vi följer de regler som är uppsatta.

SBF har redan genom Fredrik Nordqvist och Stefan Nordin genomfört ett antal domarutbildningar och informationsträffar angående de nya reglerna och den utbildningsverksamheten kommer fortgå under våren i samband med turneringar och läger runt om i landet. En remissrunda angående reglerna har skickats till de berörda kommittéerna med flera för översikt. Engagerade klubbledare med idéer kring tillståndsansökan är välkomna att kontakta kansliet. Glädjande är att vi redan nu har haft instruktörer från AIBA på domartest. I vintras arrangerade SBF ett AIBA-test för domarna i Göteborg och snart är det dags för en AIBA-utbildning för enstjärniga tränare i Stockholm. Det torde vara första gången SBF arrangerat två AIBA-utbildningar i Sverige under en och samma säsong och det visar att vi ligger i framkant och lägger stor vikt på att våra tränare och domare ska hålla så god kvalité som möjligt. Det gäller dock även att få till tränare med fler antal stjärnor. Två tränare åker för en trestjärnig kurs under EM, men vi måste även få övriga tränare att säkerställa sina stjärnor.

Vår hedersordförande, Björn Rosengren, uppmärksammades vid SOK:s årsmöte. Han fick motta SOK:s guldplakett och utsågs till hedersledamot i SOK. Grattis Björn, still going strong! Vid detta årsmöte, det 100:e i ordningen, blev den av SBF:s nominerade Stefan Lindeberg omvald för fyra år till på ordförandeposten. Vi har fortsatt goda relationer med de för oss så viktiga organisationerna SOK och Riksidrottsförbundet (RF). I slutet på maj är det dags för Riksidrottsmötet där flera från SBF kommer att delta. Till RF har SBF nominerat sittande ordförande Karin Mattsson Weijber, till Riksidrottstyrelsen (RS) har SBF nominerat Mona Sahlin. SBF har även nominerat Hans Hellqvist för en ytterligare period som ordförande till RF:s valberedning, Hans som har hållit i klubban på SBF:s egna årsmöten.

Nästa helg bjuds det på landskamp i Småland. Vaggeryd står som värd när England kommer för att återigen få mäta krafterna mot Sverige, som har ett bra ”record” i segrar. Dessa landskamper brukar vara spännande och jag ser fram emot att se matcherna på plats, jag hoppas att vi syns där!

 

Patrick Wheeler