I dessa dagar kan inte tankarna gå annat än till incidenten med Frida Wallberg fredagen den 14 juni, först och främst till Frida och hennes familj. Hela boxningssverige, ja och säkert resten av riket, höll andan och lättnaden var stor när det kom positiva besked från Frida. Vad som var orsaken kan vi i dagsläget endast spekulera i, förhoppningsvis kan den rapport som Prokommissionen ska lägga fram till styrelsen ge något besked.

Det viktiga är nu att inte skuldbelägga. Återigen kommer boxningens vara eller inte vara att diskuteras, och jag måste framhålla våra representanter i media som har skött detta väl. I Sverige finns ett väl fungerande system som vi ska värna om så att boxare som Frida har de bästa förutsättningarna att utöva den sport som vi alla älskar. Samtidigt så måste reglerna utvärderas och vi vara beredda på att förändra om det krävs.

Det har också varit landskamp. Efter den dubbellandskamp mot England som ägde rum i vintras stod det 1-1 i årets möten mellan länderna och nu var det dags att ta emot engelsmännen hemma i Vaggeryd.  Det var en mycket välordnad landskamp som vi tog hem med 5-4.

Enligt AIBAs förslag, Project 16, som SBF tidigare har informerat om, så ska WSB (World Series of Boxing) och, APB (AIBA Professional Boxing), kunna komma med på OS i Rio 2016. I början på juni hade undertecknad och Fredrik Nordqvist (ordförande för WSB/APB kommittén) möte för att uppdatera om detta till Prokommissionens ordförande Björn Rosengren.

I juni under SBFs nationella planeringsmöte (som hålls för andra året i rad) tog vi fram stommen för hur kommande verksamhet ska se ut. Deltog gjorde undertecknad, Generalsekreteraren, Rikstränaren, Idrottslyftskoordinatorn, Sportkommittén, Ordförandena för Utbildningskommittén, Domarkommittén samt Kommittén för Tävlingsarrangemang. Förbundets ekonomi har väsentligen stärkts under året, och nu kan vi börja sikta på framtida satsningar. Detta kommer SBF att återkomma till fortlöpande. Vad som inte kommer att ändras inom en snar framtid är den omdiskuterade 51 % -regeln, detta beslut fattades under Riksidrottsmötet (RIM) i Luleå. SBF stod bakom det förslaget och även det att höja LOK-stödsåldern från 20 till 25 år, något som vi hoppas ska komma föreningarna till gagn. Det hölls två stämmor, en för Riksidrottsförbundet och den andra för SISU utbildarna. Det blev mitt första RIM som jag kom till då jag var sjuk när det sist gick i Uppsala. SBF hade tre ombud på plats (Patrick Wheeler, Pehr Grånefors och Ida Nordin) vilket också innebar tre röster. Dessutom deltog Idrottslyftkoordinatorn Ida Kvist och Timothy McCoy.


Fr v Patrick Wheeler, Ida Nordin, Tim McCoy, Pehr Grånefors och Ida Kvist.

 

RIM är det största mötet inom Svensk idrott där man fattar beslut för framtiden och om hur svensk idrott ska skötas. Våra nomineringar gick igenom med Karin Mattsson Weijber som fortsätter som ordförande två år, Mona Sahlin som ledamot till Riksidrottsstyrelsen och Hans Hellqvist ordförande i RF:s valberedning.


Mona Sahlin och Patrick Wheeler.

 

Sommaren har inletts med att vi har precis avslutat AIBAs tränarkurs för enstjärniga tränare i Stockholm. Sverige är en av de första länderna som tilldelats en sådan tränarkurs, resultatet av proven är strålande, samtliga deltagare fick godkänt så nu har vi elva nya enstjärniga tränare. Grattis! Nu höjer vi flera tränares status, och därmed även svensk boxning. Och till er alla tränare ute i Sverige, tack för ert engagemang, på olika nivåer.


Mitt besök på tränarkursen med AIBA:s instruktörer Tom Coulter och Terry Edwards nedre raden till höger.

 

Verksamheten kommer att rulla på under sommaren med sommarlägret på Bosön, där det även är ett inplanerat tränarseminarium som hålls mellan den 15-19 juli. Tävlingar att se fram emot är junior EM Holland 11-18 augusti, samt ungdoms VM i Ukraina 17-26 augusti.

 

Ha en riktigt skön och förhoppningsvis en varm sommar, trevlig midsommar!

 

Patrick Wheeler

Ordförande SBF