Först, härligt med ett mästerskapsguld; grattis Agnes Alexiussons som tog sig högst upp på prispallen under JVM i Bulgarien!

Så kom hösten med besked! Ja, visserligen höll sommaren ut länge i år, men nu när mörkret faller på så gläds vi med ljusa nyheter. I flera ordförandeord har jag tryckt på vikten av att vi följer våra regler för att tillgodose lagar och förordningar. Nu har vi fått utökat tävlingstillståndstid från ett till tre år. Tack för det alla som bidragit! Från den 30 september så gäller dessutom tillståndet baserat på de nya AIBA-reglerna, så vi ligger i fas. Vi har inte nått hela vägen, så ska vi fortsätta jobba framåt för att få ett tillsvidaretillstånd, en riktig utmaning och där måste vi hjälpas åt. Det känns därför också väldigt bra att vi har påbörjat kurser med tävlingsledare, under vilka alla uppgifter och ansvar en tävlingsledare har gås igenom. Förhoppningen är att de som går dessa kurser senare kan vidareutbilda tävlingsledare i de egna distrikten

Ett annat positivt besked är att vi har fått till ekonomisk balans i SBF:s finanser. Detta har möjliggjorts genom hårt arbete och en målsättning från förra årsmötet har uppfyllts med råge. Att vända det som förelåg som en stor utmaning är fantastiskt. En stor eloge till de som har bidragit till detta, på olika sätt. Vår verksamhet har nu en solid grund för framtiden, och ger oss möjlighet att lätta på svångremmen för till exempel tävlingsverksamheten för kommande Team Rio och OS.

Jag känner också att vi rustar oss bättre för framtiden i och med att beslut har tagits om att öka effektiviteten i SBF. Vi gör det genom att överföra en del av tidigare kommittéers ansvar till de som faktiskt i praktiken har utför arbetet, våra anställda, och även till styrelsen. Våra styrelsemedlemmar har gjort ett otroligt arbete i de befintliga kommittéerna, men de har i många fall fått göra en stor del av jobbet själva. Att vi nu på olika sätt även organisatoriskt införlivar och integrerar det som tidigare avhandlades i kommittéerna i hela verksamheten, kommer leda till att beslut kan fattas snabbare, och att vi fortare kommer till handling. Detta innebär inte att det arbetet kommer att bli mindre viktigt, och hur framtida projekt kommer att utformas beror på behov och vad som ligger i tiden. När det gäller till exempel ungdomsverksamhet så kommer det fortsatt att vara ett prioriterat område, likväl som våra värdegrunder i respekt och likabehandling. Boxningssporten är känd för att acceptera och respektera olikheter, det ska vi vara stolta över, att du är välkommen oavsett bakgrund.

Att vår verksamhet baseras så mycket på ideellt engagemang är otroligt, och fantastiskt. Under åren har jag framhållit alla er, som lägger ner så mycket tid på sporten som vi alla älskar. Personligen har jag varit involverad i svensk boxning i över trettio år, och haft möjlighet att få uppleva många härliga minnen, träffat en mängd människor och gjort det mesta som det innebär att vara hängiven en sport. Det är därför jag har kandiderat och fått det stora förtroendet att vara SBF:s ordförande. Det är även så, att vara ordförande innebär att representera och vara tillgänglig under stor del av sin vakna tid. Och även när man väcks av olika anledningar mitt i sömnen. Det är en del av mitt uppdrag, och har varit det de senaste fyra åren, ett uppdrag jag är stolt över. Sedan kan förutsättningar i livet ändras, det innebär inte att representationsuppdrag plötsligt har blivit ekonomiskt lönsamt, inte heller att det ska bli.

Jag vill också återkoppla till den tragiska incidenten med Frida Wallberg. Som jag tidigare har berättat har vi inväntat en mer djuplodad slutrapport från Prokommissionen efter den första rapport som kom i mitten av juni. Rapporten i sin helhet finns på vår hemsida, och även om utgången var någon som ingen hade önskat så hoppas jag att vi med rapportens slutsatser kan undvika liknande framtida händelser. Det Prokommissionen har kommit fram till måste vi ta med oss i kommande verksamhet.

Så var det dags för årsmöte den 13 oktober, med förmöte dagen innan. Se till att få din klubbs röst hörd. Jag hoppas på möjligheten att träffa flera av våra klubbars representanter, och att vi får till en lika bra styrelse som vi har haft detta gångna verksamhetsår. Vi har flera ledamöter på nyval. Jag vill passa på att tacka Thomas Kensert, suppleant/ordförande i kommittén för likabehandling och Fredrik Nordqvist, ledamot/ordförande i flera kommittéer samt en ovärderlig stöttepelare på många sätt, som redan nu har avsagt sig förlängning av sina uppdrag, för allt de har gjort för SBF. Tack även till Kennerth Wiberg som avgår som suppleant.

Jag är på plats 12-13 oktober, kommer du så syns vi där!

Patrick Wheeler
SBF