Jag slog följe med den svenska herrtruppen som Åkte till VM i Baku, Azerbajdzjan den 23 september, ett VM som går till historien med flest antal anmälda deltagare. Våra svenska representanter har börjat bra i tävlingen, ska bli intressant att följa deras väg. Givetvis Är detta en väldigt viktig turnering eftersom det Även Är OS-kval. Följ turneringen på AIBA:s hemsida VM i Baku. (Foto Bildbyrån, Arne Forsel)

Själv reste jag med för att delta på AIBA:s extrainkallade kongress som hålls i samband med detta VM. 79 nationer var representerade under kongressen där AIBA informerade kring AOB (AIBA Olympic Boxing), WSB (World Series of Boxning), APB (AIBA Professional Boxing) och projektet ”Boxing  .AIBA avser att Ändra reglerna för amatörboxning AOB och sjösätta detta 2013. Regeländringarna ger även boxare i APB möjlighet att tävla under därpå kommande OS i Rio 2016,under AIBA:s flagg Boxing.  Reglerna idag tillåter endast boxare från AOB och WSB att delta på olympiska spelen. Kongressen beslutade också att man kommer att ge de nationella förbund som idag har professionell boxning organiserat inom sina förbund fram till 2016 på att omorganisera sig. Det gjordes Även justeringar i AIBA:s stadgar för det som berör CAS (Idrottens skiljedomstol). mer info.

Mr and Mrs Embuideniya, Sri Lanka.

AIBA presenterade under kongressen en slutrapport om vad som hänt den första säsongen i WSB. Jag har tidigare berömt värt internationella engagemang och kan säga att den svenska ansvarsgrupp för WSB som har tillsatts med Fredrik Nordqvist som sammankallande har tagits emot väldigt väl av AIBA med flera. Arbetsgruppen har jobbat flitigt och på kort tid fått till ett möte för att se över förslag på hur vi ska stätta de boxare som själva väljer att ta steget in i WSB och Även tagit fram en policy för hur SBF ska förhålla sig. Vi har ju redan nu svenskar som boxar i WSB, och fler kan det bli. Vi kommer Även låta arbetsgruppen för WSB att hantera frågor som berör (APB) tillsvidare, till dess att AIBA Är klara med sin ABP-organisation.

Inför VM tävlingarna hade det förekommit korruptions beskyllningar i samband med att Azerbajdzjan tilldelades värdskapet för VM, positivt Är att AIBA tar detta allvarligt och granskar anklagelserna omgående i en nytillsatt kommitté, alla nationer stod eniga i den frågan. Även om detta inte berör sporten boxning så påverkar det organisationen kring den, och det Är viktigt med fairplay på alla nivåer.  Kongressen gav mig tillfälle att träffa andra nationers ordförande och jag ser förhoppningsfullt fram emot mer internationellt utbyte i form av landskamper, träningsläger och Även utbildning. Jag fick en sittning med EUBC:s ordförande Humbert Furgoni som gav mig möjlighet att lyfta fram de utmaningar som vi som nations förbund har för att kunna följa AIBA:s regelverk kontra svensk lag. Vi Är långt ifrån ensamma, flera andra nationer brottas med samma prövningar. Under detta VM hade man Även för första gången en tränarkongress, där Sverige deltog med tre man.  Erik Bredler Återrapporterar väldigt bra, fortlöpande, kring vad som händer i Baku på vår hemsida, där det Även finns mer att läsa om både kongresserna och punkterna som togs upp.

SOK har gått ut med förfrågan om hur de kan bli mer transparanta och vara tydligare i sitt arbete gentemot förbunden. Dessa synpunkter har samlats upp och gicks igen på ett möte där jag tyvärr inte kunde närvara, men vice ordförande Åke Johansson fick ta min plats och representerade SBF tillsammans med Håkan Stigzelius. Det känns bra att SOK bjuder in till möten. Att vi har bra dialog med organisationer som SOK, RF och AIBA Är väldigt viktigt.

Tiden har gått fort sedan förra Årsmötet. I samband med styrelsemötet den 23 augusti så spikades budgeten för nästkommande verksamhetsår, verksamhetsberättelsen för föregående År Är klar och har skickats ut till alla klubbar med årsmöteshandlingarna. Jag Är stolt över det jobb som arbetsgrupper, kommittémedlemmar och styrelsemedlemmar har lagt ner på frivillig basis under Året.  Jag Återkommer gärna och ofta till att svensk boxning vilar till stor del på ideellt arbete på flera nivåer, på såväl förbunds- som klubbnivå. Personligen värdesätter jag varenda litet bidrag som någon gör för att fåra vår verksamhet framåt. Kommande helg Är det nytt Årsmötet, och det kommer att bli förändringar i styrelsen, det står klart redan nu. För att få en bra start på styrelsearbete har jag tillsammans genom RF med SISU planerat inför en IFL-helg (Idrottens förenings lära), där hela den nya styrelsen tillsammans kommer att gå igenom formerna för vårt gemensamma arbete. I fjol hade vi en motsvarande helg och det var väldigt lyckat.

åren som har gått har vi i styrelsen lagt ner mycket arbete på organisatoriska frågor, något som börjar ge resultat. Jag Är Övertygad om att det grundliga arbete som Är gjort har varit väldigt nödvändigt och kommer att vara oss till gagn framöver.  Jag ser fram emot att nästkommande verksamhetsår få Ägna tid mer Åt det som jag tycker jag haft mindre tid för, tävlingar och event. Vi kommer att ha flera landskamper och vi kommer att ha ett Nordiskt Mästerskap på hemmaplan. Jag ser fram emot möjligheterna att profilera våra boxare eftersom det väldigt viktigt att vår publik känner till våra boxare.  Jag kommer att jobba vidare får att underlätta för arrangörer och Är glad över att avtalet med ett T/A-system Är klart.

Mästerskapen avläser varandra och den 16 oktober har jag förmånen att Åka med damerna till EM som går i Rotterdam, Holland, som teamleader. Sverige har riktigt duktiga damer och ser man till nästa Års stora händelse, OS i London, så ska det bli intressant med ytterligare en kraftmätning mot ex brittiskorna som vi vet satsar hårt inför olympiaden på hemmaplan.  Mina förhoppningar på stora framgångar Är väl grundade. Hier kijk uit we come! (Se upp här kommer vi!)
Hoppas på att se en del av er i helgen!