Först måste jag lyfta fram en mycket positiv händelse, Ungdoms-OS. Brons till Agnes Alexiusson! Vilken boxare!

Och vilken sommar vi har haft! Från att midsommarafton hade samma nattemperatur som detta års första dag till värmerekord i flera delar av landet. Och värmen som höll i sig. Nu hoppas vi på en fortsatt härlig höst!

Under sommaren som gått har SBF varit med på Almedalsveckan i Visby, ett samarbete med Visby BK. Det var första gången som SBF var med och det hela blev lyckat. Ett nytt forum för att marknadsföra boxningen och erfarenheterna från detta års arrangemang gör att vi kommer att förbereda oss ännu bättre till nästa år. Tack till Visby BK som under Idrottens Dag, årligen återkommande under Almedalsveckan, möjliggjorde att barn och ungdomar för första gången kunde prova på boxning.

Så är det snart dags för mig att lämna över klubban till nästa ordförande. Jag vill tacka för det förtroende som rörelsen har givit mig. Jag återkommer till den frågan som jag så ofta fått senaste tiden ”varför lägger du av nu när det går så bra, varför sitter du inte kvar och njuter av att det har ordnat upp sig på så många områden, äntligen?”. Jag har blivit omvald på tre årsmöten och summerar nu ihop mina totalt fem år som ordförande. De flesta av er vet att det har varit turbulenta år, på gott och ont. Första året var otroligt tungt, hade det inte varit för er som faktiskt kom med konstruktiv kritik och stöttade mig i min roll vet jag inte hur det hade gått. Men jag har alltid varit fast i min övertygelse om att få inte ska få förstöra för många. Lika beklämmande och förkastligt som det är med t ex de personangrepp som jag och andra inom rörelsen utsatts för, lika mycket övertygar det mig om att vi sanna boxningsfränder måste hålla ihop. Jag har sagt det tidigare och säger det igen, vi har tillräckligt många boxningsmotståndare utanför vår rörelse så vi måste hålla ihop inom de egna leden. Själv kommer jag att stötta den kommande ordföranden där och om det behövs, men kommer inte att ha en uttalad roll inom SBF.

När jag antog utmaningen att bli ordförande insåg jag nog inte hur stor den var. Desto roligare är det därför att nu med facit på hand konstatera att SBF har vidareutvecklats och förbättrats på många områden. Vi har genomfört stora organisationsförändringar, bildat kommittéer som ekonomi, likabehandling, WSB/APB, och inte minst sportkommittén där Rikstränaren har stöd i frågor som rör bl a den Svenska modellen, Team Rio, Diplom, WSB och APB. Den nya organisationen som tagits fram har gjort att vi kunnat ägna mer tid åt vår verksamhet.

Det har blivit ett samordnat arbetssätt mellan de kvarvarande kommittéerna och styrelsen, mycket tack vare de gemensamma konferenser som utförts tillsammans med SISU och IFL utbildning för styrelsen. En nyckel till att det fungerar så bra som det gör nu, är att vissa kommittéer lades ned och att det arbetet som tidigare utfördes av dessa nu hanteras av kansliet. Marknadskommittén fick till en början in nya samarbetspartners/sponsorer, men fungerade sedan inte optimalt. Själv hade jag önskat mer tid för marknadsföring och arrangemang eftersom det varit det jag brunnit mest för. Marknadsfrågorna går nu till kansliet som sammanställer och presenterar för styrelsen. Det arbete som Kommittén för information och press ansvarade för ligger nu också på kansliet och övervakas av generalsekreteraren. Ur marknadshänseende var beslutet att vara med på SM-veckan i Sundsvall lyckat då det gav den bästa mediala täckningen vi haft, följt av SM i Karlstad där även media var påtagligt intresserade. Jag hoppas att SBF får nya möjligheter till större mediautrymme.
Proboxningskommissionen är ju som bekant i egen regi, då AIBA inte tillät att de var under vårt styre. Att kansliet har fått utökat ansvar har lett till att det blir snabbare beslut och genomförande eftersom de anställda får avsluta uppdragen. För att frigöra tid till detta så köper t ex vi redovisnings- och lönetjänster av RF. En förutsättning för att det ska fungera är dock att vi har bra personal. Vi har fått en ny kansliuppställning genom att vi har anställt en ny generalsekreterare, rikstränare samt en förbundskoordinator för att öka servicen till föreningarna med framförallt IdrottOnline. Arbetsbeskrivningarna har setts över, SBF är även arbetsgivare och det är viktigt att de anställda har rätt förutsättningar. Vi har gjort väldigt bra anställningar och jag vill ge en eloge till vår personal.

Nu är det enligt mig viktigt att fortsätta med den långsiktiga planering som ligger till grund för SBFs verksamhet. Ett led i detta är den nationella planeringsdagen som i år hölls för tredje året i rad. En annan långsiktig investering är den projektgrupp ”Team Rio´´ som har startats upp med ett alldeles särskilt ansvar för att bredda svensk boxning och göra den än starkare internationellt. Ansvaret ligger under rikstränaren idag. En förutsättning för att kunna investera och planera långsiktigt är en stabil organisation. Här vill jag lyfta fram ekonomikommittéens otroligt bra genomförda arbete, med Anders Holmberg och Ingrid Niklasson i spetsen.

Sverige har under åren haft bra samarbete med andra nationer och boxare kommer hit för att få möta internationellt motstånd, det är positivt. Framförallt har samarbetet med våra grannländer varit lyckosamt, och med dessa har även gemensamma utbildningar på domar- och tränarsidan genomförts.

Som ni minns i början av mitt ordförandeskap, blev vi avstängda av AIBA. En situation som vi tog oss ur tack vare strategisk taktik. Våra relationer med AIBA har förstärkts såväl som med EUBC. I november är det AIBA Kongress och för att initiera min efterträdare på den internationella banan slår vi följe dit tillsammans med GS.

Om jag ser tillbaka på dessa år och ska plocka ut en sportslig höjdpunkt, så är det för mig personligen OS i London. Vi fick med tre pugilister, varav en kvinnlig och med det blev det historiskt då det var första gången kvinnor fick delta på ett OS, samt en domare som slutligen fick döma även finalpasset.

Så tillbaka till frågan, varför avgår du? Svaret finner jag nog i idrottsmannen i mig, man ska sluta när man är på topp. Och när man kan ge goda förutsättningar för sin efterträdare.

Till sist vill jag tacka alla som jag har samarbetat med under åren, ingen nämnd, ingen glömd!

Vi syns på årsmötet!

 

Patrick Wheeler

Ordförande SBF