Först och främst vill jag välkomna vår nye generalsekreterare Pehr Grånefors till SBF! Pehr är ett synnerligen bra tillskott till vår verksamhet och jag tror att han kommer att tillföra oss mycket. Samtidigt vill jag tacka Håkan Stigzelius för de år som har varit och lyckönska honom med framtida utmaningar. Under september månad har ett överlämnande påbörjats och de båda kommer att vara med på årsmötet den 14 oktober. (Foto: Ingrid Niklasson)

Så inför 14 oktober vill jag påminna er om att vi alla representanter under årsmötet har ansvar att se till att förbereda oss med att läsa motioner m.m. Kallelser har skickats ut under september månad, och även en inbjudan till SDF-konferens. Tyvärr har många klubbar inte betalat in medlemsavgiften i tid, men jag hoppas och uppmanar alla som har möjlighet att ta sig till för – och årsmötet. Det finns ett tillfälle som är givet att träffas och det är under denna helg.  Sedan vill jag givetvis att det också fortsättningsvis är en dialog under verksamhetsåret, flera sådana med gott utfall har varit detta års resultat.
Förra året hade SBF i samband med årsmötet bjudit in Kampsportsdelegationen för en öppen föreningsledarekonferens med bland annat mycket viktig information kring reglerna för tävlingstillstånd. När det gäller reglerna kring tävlingar så finns det inget annat än att följa dessa till punkt och pricka. Och det gäller att alla tar ansvar för detta! Det räcker med att en tävlingsarrangör fallerar, så kan vi som förbund återigen vara nere för räkning när det gäller tillståndet. Vi har idag endast ett tidsbegränsat tillstånd, och vi har inte råd med fler misstag. Tack vare egenrapportering så har vi rest oss, men fler knockar kan vara svåra att klara av. Så här säger jag: vem vill stå ansvarig för att vi mister SBF:s tillstånd, vilket skulle innebära att respektive klubb själv måste ansöka inför varje tävlingstillfälle? Vi måste tänka säkerhet för våra utövare!

September blev sista månaden för John Brikell som förbundstränare för damer, när stödet genom SOK nu upphört. Johns insats för våra damer har medfört fina framgångar, flera mästerskapsmedaljer, och det tackar jag honom för. Nya förutsättningar har också gjort att organisationen kring tränare för landslagen har ändrats när nu en sportskommitté under ledning av Majid Jelili har tillsatts för att koordinera samtliga elitgruppsaktiviteter. Det blir ett nytänk kring detta och jag tror att det kommer att gynna våra landslag i framtiden, det vi måste satsa på, nu när siktet är inställt på nästa OS i Rio 2016. Mer information om hur detta arbete ska organiseras och administreras kommer fortlöpande, men det kan vara bra att veta att Lennart Bernström som tidigare sportchef och vår ekonomiklippa Ingrid Niklasson ingår i kommittén.
Långsiktig fokus var det även under mötet mellan SOK och förbunden i mitten av september. Samma frågor som diskuterades på SOK:s månadsmöte i slutet på augusti, låg nu till grund för agendan i ett större forum. Mötet var framförallt till för att introducera nytillkomna medarbetare inom fötbundens led i hur styrelse och ledningsarbete fungerar, men även för att diskutera framtidsfrågor kring vad som händer i omvärlden samt hur topp och talang ska hanteras, med sikte på 2020.
Jag har tidigare skrivit om strävan efter att vi ska bli mer självförsörjande. Nu när största arbetet kring organisation och arbetssätt har gjorts, där jag och många med mig har lagt mycket tid, så hoppas jag att vi under nästkommande verksamhetsår kan lägga lika mycket kraft kring frågan om samarbetspartners och sponsring.  När statens stöd till idrotten i princip blir oförändrat jämfört med förra året, blir detta än viktigare. RF hade velat ha en höjning i budgeten för att fortsätta den samlade elitsatsning som Svensk idrott påbörjade 2009. Vad konsekvenserna blir får vi se, men vi måste vara med och forma våra egna förutsättningar. Att få flera inkomstkanaler i den hårda konkurrens som finns är vår nästa stora utmaning. I linje med detta ordnade RF den 4-5 september ett branschforum för arena, event, sponsring, evenemang, där workshops och annat gav möjlighet till att skapa nya kontakter. Eftersom detta är ett årligt forum så kanske vi härifrån också på sikt kan få ett bra samarbete för ett framtida mästerskap i Sverige.
Som jag tidigare har beskrivit har RF sedan hösten 2011 tagit över bokföring och löner. Detta förutsatte att underlag från vårt kansli, men trots påtryckningar från skattmästaren Anders Holmberg har avvikelser och bristfälliga underlag i de rapporter som lämnats från kansliet fortsatt levererats. I början på sommaren initierades från mig och vår skattmästare Anders Holmberg ett gemensamt besök hos RF och oannonserat besök på förbundets kansli där möte avhölls med GS och Sportchefen. På kansliet fanns återförfallna fakturor och oredovisade kostnader, för landslagens verksamhet, på mycket stora belopp. Bristerna är konstaterade i vår egen hantering och administration. Det är av största vikt att förbundet nu på central nivå med nya GS i samarbete med RF och styrelse lyckas hantera den löpande rapporteringen och intern hantering av redovisningsunderlag så att inte denna krissituation uppstår på nytt.

En annan viktig fråga för kommande ekonomiska förutsättningar för SBF likväl som för andra idrottsföreningar är den som nu ska avgöras i Marknadsdomstolen. Det är ett ärende som går tillbaka till 2008, och som ska ge utslaget om huruvida en idrottsförening kan likställas med ett företag ur konkurrenshänseende och det kan ge inverkan på ex hallhyror. Vi får se vad utgången blir på detta.

Nu tar vi nya krafter, jag hoppas att så många av oss som möjligt syns nästa helg, att ni ger mig fortsatt förtroende att leda SBF, och att vi tillsammans leder svensk boxning till nya framgångar.

Patrick Wheeler

Ordförande SBF