Först ett stort grattis till deltagarna på damernas UEM/JEM! Kul att våra svenska boxare fortsätter att skörda medaljer på mästerskap.

I Wladyslawowo, Polen försvarade Agnes Alexiusson sitt UEM-guld, i juniorklasserna tog Patricia Berghult silver, Ida Lundblad och Sagal Adan tog brons.

Hösten har varit intensiv och sedan årsmötet har vi en ny generalsekretare som jag tidigare har informerat om. Glädjande är det engagemang och energi som Pehr har visat och särskilt bra känns det att få höra från rörelsen att många är väldigt nöjda med det bemötande som erhålls. Målet med SBF:s nya organisation, som har tagit mycket tid och kraft, men som har fått skynda långsamt känns nåbart. Jag har stor tillförsikt till den nya sportkommittén och det arbete som börjar ta form i den konstellationen.  Det känns bra att få en nystart, vi tar oss tid att trimma in vår verksamhet med ny generalsekreterare. Om en organisationsförändring ska göras så är det nu när vi påbörjar en ny OS-cykel med målet Rio de Janeiro 2016. Jag vill också klargöra att när det gäller arbetsgivarfrågor så följer vi lagar och avtal, är vi det minsta osäkra så vänder vi oss till vår branschorganisation

Sedan vill jag passa på att tacka för fortsatt förtroende! Jag hoppas på att vi nu än mer kan blicka framåt och se till vad vi alla bidrar med, istället för att klanka ner på och kritisera varandra. Det är sagt förr, och jag säger det igen. Svensk Boxning vilar i allra högsta grad på ideella krafter, dessa måste vi värna om, inte trycka ner. Jag hoppas innerligt att detta årsmöte var det sista i sitt slag, när syftet för somliga verkade vara att förstöra snarare än att bidra med konstruktiv feedback. Det är inte meningen att personer i vår omgivning ska få sådana påhopp att de inte längre vill engagera sig i arbetet med svensk boxning.

Visst kan vi bli bättre, när det gäller exempelvis information och press. Det finns förbund som har informationsansvariga anställda som sköter den biten. Dock får vi inse att vi inte har den ekonomin, så vi ska vara tacksamma för alla som jobbar i kommittéerna utifrån de förutsättningar som finns. När det gäller ekonomin så är likviditeten under nogsam översyn och återställs successivt. Förbundets resultatutfall indikerar också en positiv utveckling. Styrelsens ambitioner är ju som skattmästaren Anders Holmberg sa på årsmötet, att återställa likviditetsbufferten och redovisa ett positivt resultat för innevarande verksamhetsår. För att uppnå detta kommer vi att få jobba hårt och vissa aktiviteter inom landslagsverksamheten kommer att minskas.

I oktober hade styrelsen ett kombinerat styrelse- och arbetsmöte med diskussioner kring hur vi ska arbeta vidare, vilka basuppdragen är och vilka mandat som kommittéerna har. Framförallt gäller det den nya tillkomna Sportkommittén, vilken arbetar med en egen budget och styr sportslig inriktning och landslagsverksamheten.

Riksidrottsforum arrangeras vartannat år för special- och distriktsidrottsförbunden med syfte att bland annat diskutera frågor inför Riksidrottsmötet. Vi var flera från SBF som deltog i år och en sammanfattning av de seminarier och frågor som diskuterades finns här

Riksidrottsforum

Programmet tog upp stora framtidsfrågor, bland annat idrottsaktiebolag, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet), framtidens idrottsanläggningar och den samlade elitsatningen ”från talang till elit”.

Dagen efter Riksidrottsforumet hölls en ordförandekonferens för specialidrottsförbunden, och där informerades om det sk Bilsportärendet som nu har dragits i Marknadsdomstolen. RF informerade om sitt ekonomiska läge och strategier för att få förstärkt statsanslag. Fokus låg även på förutsättningarna för barn-och ungdomsidrott och det är nog en debatt som kommer att fortsätta framöver.

I oktober fick vårt landslag mäta sina krafter mot Frankrike. Jag hade förmånen att åka med det franska landslaget från Stockholm till Sundsvall, vilket var en trevlig resa. Våra gäster var mycket nöjda med arrangemanget och det känns bra eftersom vi vet att som vi tar hand om våra gästande nationer blir vi bemötta när våra landslag gästar deras länder i framtiden. Vi har haft ett gott samarbete med Frankrike under många år när det gäller träningsläger och tävlingar. Kampen blev en svensk vinst med 7-3.

Nu ser vi fram emot en ny landskamp på lördag när vi ska möta de finska lejonen i Sala!

Patrick Wheeler
SBF