Först vill jag välkomna Santiago Nieva som rikstränare för SBF! Jag har stor tillförsikt i att Santiago med sin kompetens och erfarenhet kommer att leda vårt landslag på bästa sätt.

Anställningsprocessen har varit grundlig, och det har funnits flera goda kandidater, men det var en enad styrelse som tog beslutet. Rikstränaren kommer att börja sin tjänst med att följa med till England nu den 21 februari inför dubbellandskampen som kommer att gå i Basingstoke och Durham där jag själv kommer att närvara. Great Britain fick ju god utdelning på OS i somras, och det ska bli intressant att se hur det svenska landslaget står sig i konkurrensen nu.

 

När idrottsåret 2012 summerades på årets Idrottsgala, där jag hade förmånen att delta, var det en olympisk prestation som låg till grund för kategorierna; årets prestation, årets kvinnliga idrottare och Jerringpriset. Vann gjorde triathleten Lisa Nordén med sitt OS-silver. Nu har vi drygt tre år att på oss att överträffa vår egen prestation och vi kommer att jobba med långsiktig planering med ett tydligt mål i Rio 2016. Dagen efter idrottsgalan var SOK-förbunden inbjudna till Idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth, som ville att jag på hennes vägnar framför ett stort tack till vår rörelse för de insatser som görs av både ledare och idrottare inför ett OS.

Detta känns otroligt bra att vi nu har vår organisation på plats. En lång process har det varit och det har tagit sin tid, men nu kan fokus än mer ligga framåt i tiden. Alltsedan den interna revision som genomfördes under vice ordförande tillika skattmästaren Anders Holmberg och undertecknads initiativ under försommaren 2012, noteras väsentligen lägre kostnader i förbundets löpande verksamhet liksom ett starkt resultatutfall och en väsentligen stärkt likviditet som skapar förutsättningar för framtida satsningar. Detta tack vare att SBF sedan sju månader följer den plan som lagts innebärande återhållsamhet och strikt kostnadsuppföljning över hela linjen.

I januari hade vi ett möte med den medicinska kommittén för att gå igenom basuppdragen och mandaten. Först vill jag tacka tidigare ordförande Gunnar Ekman som nu har avsagt sig ordförandeklubban, för den insats som Gunnar har gjort både nationellt och internationellt. Vice ordförande Sanna Neselius har tackat nej till att överta posten och därmed har en ny kommitté formerats. Kommittén har sedan tidigare kompletterats med några nya namn och ny ordförande är nu Homan Haghighatgoo som kommer att bygga vidare för framtiden. Under Nordiska mästerskapen kommer jag att träffa de nordiska ordförandena för att bl.a. diskutera vidare samarbete i frågor som rör våra medicinska kommittéer. En annan sak som vi kommer att diskutera är AIBA:s nya regelverk. SBF:s intention är att gå över till de nya reglerna nästa säsong, dvs. efter 1/7 2013. Men det beror naturligtvis på framtida tillstånd från Kampsortsdelegationen. Det har hållits ett utbildningstillfälle för domare angående det nya regelverket, men eftersom den nya regelreformen från AIBA är omfattande och kommer påverka stora delar av vårt tävlande, kommer vi att få ha fler utbildningar. Det är väldigt viktigt att jobba proaktivt med AIBA, kampsportsdelegationen och Kampsportsförbunden. Som ett led i detta har jag även bjudit in ordföranden för övriga Kampsportsförbunden till ett möte, vilket har mottagits positivt och vi kommer att träffa i mars.

SM förläggs i år till Karlstad den 19-21 april där stadens näst äldsta idrottsförening Boxningsklubben 1925 bildad just 1925, står som arrangör tillsammans med SBF. Detta är idrottshistoria i Värmland där inget SM tidigare avhållits (dock 2 st Nybörjarmästerskap). Så boka in en resa till Värmland i slutet av april redan nu!

Dagarna efter SM, den 23 april, är det dags för SOK:s årsmöte. SBF har lagt sin nominering på sittande ordförande Stefan Lindeberg för omval. En månad senare är det Riksidrottsmöte som äger rum i Umeå den 24-26 maj. Till detta har SBF nominerat Karin Matsson Weijber ytterligare två år, samt Mona Sahlin som ledamot till Riksidrottsstyrelsen och slutligen Hans Hellquist för en ny mandatperiod som valberedningens ordförande. Och även om våren känns långt bort, så är den snart här! Jag vet i varje fall att SBF går en ljus framtid till mötes!

 

Patrick Wheeler
SBF