Samtliga oppositionspartier vill att stödet till idrottsrörelsen ska öka. Förslag om bland annat förstärkt stöd till anläggningar och idrottens arbete i utsatta områden presenterades i partiernas respektive skuggbudgetar. Riksidrottsförbundet summerar förslagen som handlar om idrott.