Här kommer en påminnelse om att senast idag, den 10 mars, lämna in efterfrågade synpunkter.

Svenska Boxningsförbundets har utsett en arbetsgrupp för översyn av stadgarna med utgångspunkt från den motion som boxningsklubbarna Starfight Fittja, Angered BC och I19 IF i Boden har inlämnat till förbundsmötet.

Arbetsgruppen leds av Erik Forss, Uppsala, och har påbörjat sitt arbete med genomgången av de befintliga stadgarna i sin helhet, liksom övrigt innehåll i motionen.

Vi ser detta som en viktig fråga som skall ha en bred förankring i vår verksamhet. Vi vill därför att Ni skickar in de synpunkter och förändringar som Ni vill skall ske till Arbetsgruppen för översyn av stadgarna så snart som möjligt, dock senast 10 mars 2011 för att vi ska kunna ta med dem i vårt beredningsarbete.

Era förslag önskar vi skickade till gruppens sammankallande:

E-post: erik_forss@hotmail.com
Adress: Eklundavägen 3A, 756 55 Uppsala
Tel: 018-32 02 44, 0768 10 22 57

Med vänliga hälsningar,

/Kjell Ågren, Finspång den 11 feb

Kjell Ågren, Finspångs AIK
Tel: 0122-163 59, 070-328 17 77
E-post: kjell_agren@telia.com
Adress: Östermalmsvägen 59 A, 612 41 Finspång