Får Svenska Boxningsförbundet och några av dess funktioner finns fem e-postadresser.

info@swebox.se

Detta Är Svenska Boxningsförbundets officiella e-postadress vilken Är likvärdig med postadressen: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.

press@swebox.se

Detta Är adressen till Svenska Boxningsförbundets kommitté får press och information. Distrikt och klubbar som vill delge oss nyheter får publicering på¥ Svenska Boxningsförbundets hemsida skickar dem hit.

hakan@swebox.se

Detta Är adressen till Svenska Boxningsförbundets Generalsekreterare och tillika kanslichef.

erik@swebox.se

Detta Är adressen till Svenska Boxningsförbundets Sportchef.

wsb@swebox.se

Detta Är adressen till Svenska Boxningsförbundets kommitté får WSB och APB vilken har som uppgift att bevaka verksamheten i World Series of Boxing och AIBA Professional Boxing.

Klicka här får att läsa mer om press och information under fliken Föreningsmöte.