Att axla det ansvar för en uppgift som tidigare letts av en yrkeskvinna inom området är inte lätt. Vi gör dock vårt bästa för att delge medlemsklubbarna och omvärlden information om svensk boxningsverksamhet.

Vi är mycket glada att kunna ta del av Riksidrottsförbundets satsning med Idrott Online och hoppas i framtiden kunna nyttja fler av deras erbjudna tekniska lösningar och kanske själva kunna bidra till att nya utvecklas.

Den nya hemsidan har sedan årsmötet tagits i drift. Mycket historik saknas och arbete med kompletteringar pågår kontinuerligt. Att byta till ett nytt system medför en otroligt stor arbetsinsats speciellt med avseende på det efterarbete som krävs för att få in all tidigare information. Förhoppningsvis slipper vi sådana byten i framtiden då idrottsrörelsen nu enats om en egen standard i Idrott Online och som drivs av idrottsrörelsen gemensamt via Riksidrottsförbundet. Glädjande är också att ett flertal distriktsförbund har anslutit sig och återfinns under ett gemensamt paraply.

Det dagliga informationsarbetet hanteras av kommitténs ledamöter. Vidare har vi ett flertal resurspersoner som bevakar olika områden och rapporterar själva på hemsidan eller med hjälp av oss andra.

Teddy Stenmark bevakar proffsboxningen och rapporterar själv proffsnyheter på hemsidan samt har gått in och stöttat med andra punktinsatser. Petri Eriksson bidrar med härliga bilder från tävlingar och andra evenemang då han är på plats. Roger Söderberg bevakar den internationella spelplanen och publicerar regelbundet omfattande rapporter om internationella tävlingar och andra länders mästerskap. Vidare står Kåbe Lidén, Mats E Johansson och Olof Johansson till förfogande.

Inom kommittén för vi en ständig diskussion om hur vi på ett bra sätt ska kunna tillgodose medlemsklubbarnas informationsbehov. Själv inriktar jag min ledning på längre sikt och övriga hanterar det dagliga arbetet enligt våra gemensamma riktlinjer.

Håkan Sigzélius och Erik Bredler är de som står för det mesta av det som publiceras. Håkan är ofta den som tar emot information som medlemsklubbarna rapporterar och som har en stor kunskap om vad som pågår inom svensk boxningsverksamhet. Erik Bredler sköter framförallt informationsspridningen om landslags- och utbildningsverksamheten, gör en hel del pressutskick om våra boxares framgångar och håller kontakt med TV, radio och tidningar för att få så mycket som möjligt publicerat. Per-Ola Lindell finns till hands då behov finns.

Per-Ola Lindell arbetar med återställningen av hemsidan. Några tusental tidigare artiklar finns kvar att införa för att vi ska kunna återupprätta spårbarheten och historiken. Tyvärr kan inte arbetet automatiseras varför detta är en långsam och arbetskrävande process.

Vidare har vi ett stort stöd av våra medlemsklubbar och distriktsförbund som bidrar med information om den lokala verksamheten som gör att vi har en bra täckning på vår hemsida om svensk boxningsverksamhet.

Allt kan givetvis bli bättre och vi tar gärna mot kritik med lösningsförslag. Håkan Stigzélius och Erik Bredler är anställda av förbundet som Generalsekreterare respektive Sportchef och har därför mycket annat arbete som åligger deras ämbeten. Vi övriga gör detta ideellt vid sidan av vårt förvärvsarbete. Vidare är ingen till yrket av oss pressmän men inom ramen för de förutsättningar vi har, gör vi vårt bästa för att fortsätta delge medlemsklubbarna och omvärlden information om svensk boxningsverksamhet.

Kermith Fredriksson, Kommittén för information och press