I helgen hölls IBA:s extrainsatta kongress i Jerevan, Armenien. På programmet stod en eventuell omröstning gällande nyval av ordförande i IBA.

Nedanstående text är en fri översättning av en engelsk originaltext från sajten Insidethegames.biz  – ni hittar originaltexten via denna länk (på engelska). 

Texten publicerades på Insidethegames.biz söndag den 25 september 2022.

Kremlev firar medan Sverige varnar IBA:s Extra-insatta kongress att detta är en ”komplett katastrof”

Umar Kremlev var ikväll närvarande vid en middag där det firades att IBA:s extrainsatta kongress röstat mot att låta Boris van der Vorst utmana Kremlev om ordförandeskapet i IBA.

Reaktionerna från det holländska boxningsförbundets ordförande van der Vorst och hans största supporters har än så länge varit begränsade efter att de vandrade ut ur Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex efter beslutet som kastar nya tvivel över boxningens framtid som olympisk idrott.

Svenska Boxningsförbundets ordförande Per-Axel Sjöholm har dock beskrivit beslutet för Sveriges Television som en ”komplett katastrof” för olympisk boxning och uttryckt en rädsla att sporten kan komma att försvinna på flera platser på grund av att man inte längre har olympisk status.

Under kongressen så uppmanade Sjöholm Kremlev att uppmuntra delegaterna att rösta för att hålla ett nytt ordförandeval, men utfallet blev något helt annat. Nästan 75 procent av de närvarande nationella federationerna röstade mot att hålla ett nytt ordförandeval. Efter detta beslut menade Sjöholm att IBA ”är en totalt odemokratisk organisation” och att ”det är patetiskt hur ledningen har agerat”.

Under firandet med jublande nationella federationer som hävdar att den ryske sittande ordföranden har uppfyllt sina löften sedan han blev vald i december 2020 och har stöttat deras utveckling, så anlade Kremlev en annan ton.

Han antydde att det finns en potentiell framtid för IBA utanför de olympiska spelen, menandes att det beslut som den extrainsatta kongressen idag tog visade på att ”vi ska gå vår egen väg”.

Under sitt avslutande tal under den extrainsatta kongressen underströk Kremlev att ”jag arbetar för er, inte för en tredje part” och sade att, även om han hoppas på att boxningen skulle behålla sin plats på det olympiska programmet i Los Angeles 2028, så har IBA också andra prioriteringar.

”Vi skapar idag framtiden för våra barn, för våra idrottare” sade Kremlev. ”Vi säger idag att vi är en fristående organisation och att vi är här för att skydda vårt IBA som vi alla älskar och vi ska inte säga olympisk boxning, vi ska säga IBA boxning”.

”Vi måste komma till den punkt där boxning kommer att vara en del av olympiska spelen 2024 och även 2028. Vi kommer att göra vårt bästa med vårt team med er hjälp, och ingen kan exkludera oss, och vår enighet är det största tecknet på detta. Det viktigaste måste dock vara World Series eftersom för IBA och för våra boxare så är detta vår hemmaplan”.

 Kremlev lade senare till att ” vi kommer att göra ett stort arbete och vi kommer att försvara behovet för boxningen att vara en del av det olympiska programmet, men detta är inte det enda vi kommer att göra. Det viktigaste är att vi måste skydda vår egen organisations, IBA, intressen.

Kremlev refererade sedan till det kontroversiella ledarskapet inom organisationen (då hette den AIBA) som bedrevs av C K WU, som också var medlem av styrelsen i IOC mellan 2012-2017.

Van der Vorst och majoriteten av hans kända följare avstod sedan från IBA:s middag för delegater som hölls efter den extrainsatta kongressen.

De har baserat sin kampanj på en argumentation att enbart ett val av van der Vorst kan säkerställa boxningens plats i olympiska spelen baserat på IOK:s ”allvarliga orosmoment” relaterat till IBA:s styrande.

Boxing New Zealands ordförande Steve Hartley har beskrivit den extrainsatta kongressen som ”den viktigaste dagen i vår idrotts historia” och varnade för att ”denna församling och dess medlemmar beslutar om huruvida vi begår olympiskt självmål eller ej. Vi har ett ansvar gentemot barn och ungdomar inom vår idrott att säkerställa att vi kan hålla deras olympiska drömmar vid liv” sade Hartley.

Den extrainsatta kongressen sammankallades efter att CAS (Court of Arbitration for Sports), idrottens skiljedomstol, beslutade att van der Vorsts uteslutning som valbar kandidat av BIIU (att likställa med IBA:s valberedning) vid kongressen i Istanbul i maj där Kremlev blev omvald via acklamation var felaktig. Därför skulle det beslutas om omval till ordförandeposten i IBA skulle hållas.

En övertygande majoritet av den nationella federationerna bedömde att det inte skulle hållas något nyval.

IOK uttalade sig kring kongressen i Yerevan i Armenien att man fortfarande är ” djupt oroad”.

Boxningen har utelämnats från det första programmet för Los Angeles 2028. IBA fick sitt olympiska erkännande tillbakadraget i juni 2019 och har inte haft rätt att organisera de olympiska tävlingarna i Tokyo 2020 och kommer inte att ha det för Paris 2024.

Patrick Burke, Inside the Games 25 september 2022