Ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp inom idrotten. Men när en förening upptäcker oacceptabelt beteende är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera. Nu lanserar SISU Idrottsutbildarna ett nytt stödmaterial för att säkerställa att alla ska känna sig trygg i sin idrott.