SBF:s ordförande presenterar i artikeln nedan sina tankar inför hösten. Läs mer nedan

Läs om SBF:s ordförandes, Anders Holmberg, tankar inför hösten och om det arbete som just nu utförs och de frågor som diskuteras inom SBF.

Det nya ordförandeordet hittar ni i dokumentet nedan:

Ordförandeord 20180914