Det värdegrundsarbete som SBF bedrivit under hösten 2017 – våren 2018 har nu sammanställts i foldrar och finns nu tillgängligt för nedladdning. Se vidare info i länken nedan.

Klicka er vidare till vårt arbetsmaterial här!

Vi vill också passa på att tacka samtliga föreningar som deltagit i processen att utveckla och utforma vår gemensamma värdegrund. Tillsammans för vi Svensk Boxning in i framtiden!