Framöver kommer ansökningssättet för återstartsstödet om 10 000 kronor att ske via blankett.

Fram tills idag har det varit möjligt för föreningar att söka 10 000 kronor i återstartsstöd, det vi valt att kalla omgång 1, via IdrottOnline. Men från och med idag, den 13 september 2022, och fram till den 31 oktober kommer detta inte längre vara möjligt. Från och med idag är ansökan via blankett som gäller för de dryga 30 föreningar som ännu inte sökt stödet. Blanketten hittar ni HÄR. Fortsättningsvis är det också blankett som gäller för ansökan av omgång 2 på 25 000 kronor.

Den nya ansökningsprocessen för återstartsstöd á 10 000 kronor samt för omgång 2 á 25 000 kronor lyder:

  1. Fyll i denna blankett på datorn: Omgång 1 eller Omgång 2
  2. Skriv under blanketten, observera att det är ordförandekassör eller den ansvarige för idrottsmedel som ska skriva under den
  3. Ta en bild på, eller scanna in dokumentet och skicka det till återstartssamordnaren Jenny på mailadressen jenny.haggblom@swebox.se
  4. Sista dag för ansökan och utbetalning är den 31 oktober 2022 

Ansökan måste innehålla följande

  • Föreningens namn och kontouppgifter
  • Tidsperiod som aktiviteten/aktiviteterna ska äga rum under
  • Vilka aktiviteter som ska genomföras i återstartssyfte
  • En uppskattning av vad respektive aktivitet kostar, materialinköp ska helst styrkas med en offert
  • Varför denna aktivitet/aktiviteter behövs och vad man hoppas uppnå

Sista dag för att söka om återstartsmedel, för både omgång 1 (10 000 kronor) och omgång 2 (25 000 kronor) är den 31 oktober 2022. De sökta pengarna måste sedan användas innan den 31 december 2022 och därefter återrapporteras via IdrottOnline eller blankett senast den 31 januari 2023.

Kom ihåg att det är ett krav att återrapportera omgång 1 innan man kan söka det större stödet på 25 000 kronor. Återrapportering görs via IdrottOnline (om ni beviljats stöd där) eller via blankett, för 10.000 kr och för 25.000 kr.

Öppen telefon 

Vår återstartssamordnare har också ordnat ”öppen telefon” på kvällar och helger där ni kan ringa eller mejla och ställa frågor kring återstartsstödet, ansökan eller återrapportering. De dagar och tider som gäller är följande:

V 37 – Tisdag 17-19 och Torsdag 17-19

V 38 – Tisdag 17-19, Torsdag 17-19 och Lördag 10-16

V 39 – Tisdag 17-19 och Torsdag 17-19

V 40 – Lördag 10-16

Ni når henne på telefon 0704-82 37 12 eller mejl jenny.haggblom@swebox.se

Hösthälsningar,

Svenska Boxningsförbundet