Efter direktiv från AIBA, med länsstyrelsen i Örebros medgivande, kommer nya regler för sekondering under boxningsmatch att tillämpas. Dessa regler kommer att gälla under USM och JSM, reglerna gäller från och med nu, även för andra boxningstävlingar i matchboxning.

Svenska Boxningsförbundets verkställande utskott (VU) har igår (den 29 november 2011) godkänt nedanstående regler, dessa har idag också passerat länsstyrelsen i Örebro och godkänts av Kampsportsdelegationen.

Regel 5.5.8. Uppgifter för tävlingsjuryn.

Ordförande i tävlingsjuryn skall ansvara för tillsägelse, varning eller ta bort en störande sekond med stöd från de två övriga ledamöterna i tävlingsjuryn.

Regel 12.4. Förbjuden aktivitet för sekonder.

12.4.1  En sekond skall inte tillåtas att skrika högt, att klappa i ringgolvet till boxare och/eller ringdomaren, att uppmuntra eller uppmana åskådare, med ord eller tecken under pågående rond.
12.4.2. Sekondernas sittplats skall vara 0,5 till 1 meter från ringhörnet inom en yta på 1,5-2,0kvm. En sekond skall inte tillåtas att gå utanför det angivna området för aktioner mot ringdomaren.
12.4.3. En sekond skall inte tillåtas att kasta ett objekt in i ringen för att visa missnöje eller sparka någon stol eller vattenflaska eller vidta någon annan åtgärd som kan anses som osportsligt uppträdande.
12.4.5. Användning av kommunikationsenheter skall inte tillåtas inom tävlingsområdet såsom mobiltelefoner, walkie-talkies, smart phones, headsets, kortvågs radio, osv.
12.4.6. Under inga omständigheter får sekonden ge oxygen (syre) till en boxare under en match.

Regel 12.5. Sanktioner mot sekonder.

12.5.1. För ett första brott mot någon av ovanstående regler, skall sekonden få en tillsägelse.
12.5.2. För ett andra brott mot ovanstående regler, skall sekonden tilldelas en varning och bli avvisad från tävlingsområdet (FOP) men kan tillåtas stanna kvar utanför FOP.
12.5.3. För ett tredje brott mot ovanstående regler, skall sekonden tas bort av ordförande i juryn för resten av dagen.
12.5.4. Om denna sekond tas bort för andra gången, skall denna sekond vara avstängd från tävlingen.