Vårt internationella förbund AIBA har beslutat att genomföra omfattande regeländringar nästa år. Regeländringarna innefattar bl.a. poängbedömningen, ringdomarnas agerande, tidtagarens arbete och boxarnas utrustning m.m.

Här är några kortfattade exempel på kommande regeländringarna: Boxningen kommer poängbedömas på ett sätt som man idag använder inom den professionella boxningen med ett s.k. ”10 point must system” där vinnaren av ronden får 10 poäng och förloraren får 9, 8 eller 7 poäng beroende på hur stort denne förlorat ronden. Ringdomaren kommer också agera mer som man idag agerar i proffsboxning och kommer t.ex. få vidröra boxarna vid break eller för att markera förseelser. Tidtagaren ska inte stoppa klockan när ringdomaren kommenderar ”stopp”, utan låta den gå. Avser ringdomaren stoppa tiden så har det införts ytterligare ett domarkommando, ”Time”. Huvudskydden försvinner för herr-seniorer.

AIBA kommer gradvis införa de nya reglerna under nästa år och efter årsskiftet kommer man på vissa utvalda internationella tävlingar boxa utan huvudskydd. Det har dock inte meddelats vilka tävlingar det blir förutom att man på Herr-EM i Minsk i maj 2013 avser tävla utan huvudskydd. Som avslut för övergångsperioden till de nya reglerna har man angett Herr-VM i oktober 2013 och därefter kommar alla internationella AOB (”AIBA Olympic Boxing”, dvs det som tidigare kallades amatörboxning) tävlingar boxas enligt de nya reglerna.

Svenska Boxningsförbundets styrelse har bestämt att vår intention är att vi ska införa det nya reglerna i Sverige fr.o.m. den 1/7 2013, dvs till nästa säsong. Tills dess ska boxning i Sverige bedrivas och bedömas enligt det regelverk vi har för närvarande. Det planeras dock att försöka få tillstånd att testa de nya reglerna på en större tävling i slutet av säsongen. Vår möjlighet att i Sverige få tävla enligt de nya reglerna beror givetvis på vilket tillstånd vi får av Kampsportsdelegationen. Arbetet med att söka nytt tillstånd kommer snart inledas av förbundsstyrelsen. Vi har dock inte fått de nya reglerna i form av ett nytt regelverk vilket innebär att vi i dagsläget inte har något att översätta och skicka in till Kampsportdelegationen för bedömning och tillståndsprövning. När AIBA avser delge sina nya regler i fomr av ett komplett nytt regelverk vet vi inte.

Trots att vi inte fått det nya regelverket ännu så vi har ändå en mycket god bild av vad det nya reglementet innehåller pga att Stefan Nordin deltog på AIBA:s APB/WSB R&J Workshop i Korea i oktober/november i år där deltagarna utbildades i dessa regler. Just nu håller SBF:s Domarkommitté på att framaställa nytt utbildningsmaterial och de första domarutbildningarna, där domarna kommer utbildas och tränas i de nya reglerna, är redan under planering och kommer troligen genomföras i Stockholm den 26 januari 2013 samt i Vaggeryd den 2 februari 2013. Planen är att vid dessa tillfällen utbilda de svenska AIBA-domarna, som kan tänkas använda dessa regler om de dömer internationellt, samt alla domaransvariga i distrikten som senare ska utbilda de andra domarna i sina respektive distrikt. Dessa domarutbildningar hålls i nära samarbete med Sportkommittén som samtidigt får möjlighet att analysera vad de nya reglerna kan innebära för boxarnas taktik m.m.

Den som är intresserad av att få reda på mer om de nya reglerna är välkommen att kontakta undertecknad på e-post fredriknordquist@hotmail.com eller telefon 073-7268183.

Fredrik Nordquist
Ordf SBF:s Domarkommitté