Nedan hittar ni information om nya preliminära datum för årsmöte samt SM 2020

Förbundsstyrelsen fattade vid sitt senaste ordinarie styrelsemöte beslut om att ny tidpunkt för Årsmötet 2020 skall vara söndag den 20 september, årsmöteshelgen genomförs i Stockholm den 18-20 september.

Värdhotell och placering för årsmötet kommer att preciseras i ett senare skede. SM för seniorer fortsatt med placering i Gävle beslutades att genomföras med nytt datum att vara den 30 oktober till den 1 november.

Notera att dessa datum är av preliminär karaktär och kan komma att ändras.

Anders Holmberg

Förbundsordförande