SBF fick dagen innan nyårsafton besked från Kampsportsdelegationen gällande de regeländringar förbundet skickat in för godkännande.

Gällande regler finns publicerade här under Regler för matchboxning.

Följande undantag i regelverken gäller:

–          Match utan huvudskydd får endast anordnas i kategorin Senior A.

–          Bestämmelserna om viloperiod mellan två tävlingsmatcher utanför turnering avgjordes i Förvaltningsrätten i Karlstad (2016-12-20) efter det att SBF överklagat Kampsportsdelega-tionens beslut gällande 7-dagarsregeln.
Numera finns möjlighet till dispens av SBF; dock ska viloperioden vara minst 4 dagar.

–          Tävlingsläkaren har möjlighet att bryta en match om han anser att någon av deltagarna är ur stånd att fortsätta. Tävlingsläkaren skall informera ringdomaren som direkt skall stoppa tävlingsmatchen; det är alltså tävlingsläkarens ansvar och rättighet.

Boxningsförbundet vill även informera att efter det att dessa regeländringar skickades in så har AIBA utkommit med nya regeländringar. Dessa gäller inte i dagsläget i Sverige då vi först måste ansöka och få reglerna godkända av Kampsportsdelegationen.
SBF håller därför på med en ny ansökan om att få AIBAs senaste regler godkända. Det är en byråkratisk process som vi är tvungna att genomgå för att få tillstånd att anordna matchboxning.