Kommittén för Press och Information samt Generalsekreteraren har i samråd med Sportchefen och Diplomboxningskommittén utarbetat nya mallar för ansökan om tävlingstillstånd och rapportering av genomförd tävling.

Förhoppningsvis kommer blanketterna att underlätta såväl förfarandet med ansökningar om tävlingstillstånd som rapportering av genomförda tävlingar.

Nedanstående text är hämtad från menyalternativet Föreningsnytta – Tävlingsarrangemang.

Tillstånd för att anordna boxningstävling

Klubbar och distriktsförbund som tillhör Svenska Boxningsförbundet ska i enlighet med Kampsportlagen (2006:1006), alltid hos SBF ansöka om tillstånd för att arrangera boxningstävling för såväl matchboxning som diplomboxning. Ansökan ska göras på följande blankett:

– Tillstånd att anordna boxningstävling, SBF, utgåva 2011-11-20

Först efter att SBF har godkänt ansökan, har arrangören tillstånd att arrangera boxningstävling.

Ladda hem blanketten, öppna den, fyll i den via datorn och spara den. Skicka den därefter med e-post till:

ake4907@tele2.se

Efter att SBF har behandlat ansökan, skickar SBF den med svar och underskrift via post till angiven tävlingsledare.

Rapportering av genomförd tävling

Efter avslutad boxningstävling, ska arrangör inom en vecka skicka tävlingsrapport till SBF.

För tävling som enbart innehåller diplomboxningsmatcher ska följande blankett användas:

– Rapportering av diplomboxningstävling, SBF, utgåva 2011-11-20

För tävling som innehåller enbart matchboxning eller både matchboxning och diplomboxning ska följande blanketter användas:

– Rapportering av boxningstävling del 1, SBF, 2011-11-20

– Rapportering av boxningstävling del 2, SBF, 2011-11-20

Ladda hem blanketten, öppna den, fyll i den via datorn och spara den. Skicka den därefter med e-post till:

info@swebox.se

Adobe Reader

För att kunna öppna, fylla i och spara blanketterna på datorn måste man ha programmet Adobe Reader installerat, vilket de flesta datorer har. Saknas programmet kan det laddas ned via följande länk:

http://get.adobe.com/se/reader/