Inför Tammer Tournament i oktober arrangerades en AIBA 1-star kurs Tammerfors.
Från Sverige deltog Christer Palmén och Mats Olander. SBF gratulerar härmed bägge två, som blev godkända 1-star domare efter genomförd kurs.