Kursen är flyttad både i tid och rum, dels på grund av att det var flera som inte kunde den 2 april och dels för att vi vid nästa planerade tillfälle får tillgång till att provdöma sparringmatcher. Kursen kommer nu att hållas i Höllviken den 4 juni.

Kursen (steg 1-4), en kortare ringdomarkurs samt prov, vilket är obligatoriskt för alla befintliga domare som ännu inte avlagt prov, kommer att hållas den 4 juni kl. 10:00-17:00 i Höllviken.

Anmälan görs till undertecknad via mail, annemerete.mellemsaether@glimstedt.se, eller telefon, 0708-324736.

Med vänlig hälsning
Anne Merete Mellemsaether