Söndagen den 6 maj 2018 höll Svenska Boxningsförbundets årsmöte i Folkets Hus, Gävle.

86 ombud registrerades av totalt 149 röstberättigade föreningar. Lars Liljegren skötte sin roll som mötesordförande på ett fantastiskt vis.

Val av ordförande, på fyllnadsval av 1 år, blev Anders Holmberg.

Val av tre ledamöter, för en tid av 2 år, blev Per-Axel Sjöholm, Susanne Kärrlander och Patrick Wheeler.

Val av två ledamöter, på fyllnadsval av 1 år, blev Karin Mattsson och Åke Johansson.

Val av två styrelsesuppleanter, för en tid av ett år, blev Christine Andersson och Pelle Löfving.

Per-Ola Lindell har ett år kvar av sin tid som ledamot.

Direkt efter årsmötet hölls ett kortare konstituerande styrelsemöte.

Till vice ordförande utsågs Per-Axel Sjöholm

Till skattmästare utsågs Karin Mattsson.

Verkställande utskott utsågs också på initiativ av nye förbundsordförande Anders Holmberg.

VU består av Anders Holmberg, Per-Axel Sjöholm och Karin Mattsson.

Ordförande Anders Holmberg ser fram emot att arbeta med svensk boxnings framtid:

”Jag och övriga styrelsen är fullt övertygad om att vi tillsammans som ett lag ska ge svensk boxning möjlighet att på alla plan utvecklas på ett mycket positivt sätt där lagkänsla och harmoni står i fokus”