Vice ordförande Susanne Kärrlander tog rodret och genomförde en efterlängtad utbildning för tävlingsledare i Stockholm den 7 oktober 2017, arrangerad av förbundskoordinator Ida Kvist.

Samlade var några av svensk boxnings befintliga tävlingsledare, tävlingsarrangörer och
andra gratisarbetande med stor erfarenhet av vår sport och som vill bidra som tävlingsledare framöver, alla med stor kompetens. Vi må vara en liten sport, men det engagemang som visades här, må andra sporter nog önska sig.