Svenska Boxningsförbundet vill bara meddela att vi, i enlighet med den allmänna höjningen av det skattefria beloppet för milersättning från 18.50 kr till 25 kronor per mil, nu har uppdaterat våra milersättningsblanketter med det nya beloppet.

Övriga ekonomiska blanketter är oförändrade

Den uppdaterade blanketten för milersättning hittar ni här
Blanketten för arvode hittar ni här
Blanketten för kvittoredovisning (som ska kompletteras med kvitton vid redovisning) hittar ni här

Mvh Svenska Boxningsförbundet