Söndagen den 14 februari höll SBF en utbildningskurs under ledning av Dr. Robert Ludwig med inriktning på Att verka som boxningsläkare .

Åtta läkare deltog i kursen och de fick en genomgående utbildning i alla de frågor och ämnen som en boxningsläkare kan komma i kontakt med.

Lite bilder från utbildningen

Robert Ludwig är kursledare.

Kursdeltagare.

Marie Göransson deltar i kursen.
Fotograf för samtliga bilder Gösta Niklasson.

Det verkställande utskottet för SBF styrelse (VU) beslutade den 17 februari att tillsätta en ny medicinsk kommitté där följande ingår:

Ordförande / sammankallande Jean Altun

Ledamot Mikael Tjernström / Göteborg

Ledamot Jeanette Kagan / Stockholm

Ledamot Hannu Määttänen / Stockholm

Suppleant  Marie Göransson / Halmstad

Suppleant Seve Simitko / Västerås

 

Resurs person: Robert Ludwig

 

Jean Altun / Ordförande Medicinska kommittén