Från och med idag, måndagen den 16 januari 2012, arbetar Ida Kvist för SBF. Det rör sig om en halvtidstjänst med fokus på Idrottslyftet och IdrottOnline. Projekttjänsten är direkt knuten till Idrottslyftet år 5 och pågår fram till den 31 december 2012.

Ida Kvist kommer att vara inne på kansliet under främst måndagar och onsdagar, det kommer också att bli lite helgarbete emellanåt. Ida Kvist arbetsuppgifter kommer att bestå i att handlägga och utbetala Idrottslyftsmedel via Föreningsstödet samt att hjälpa föreningar tillrätta med IdrottOnline och SBF:s medlemsregister.

Ida Kvist är utbildad Idrottskonsulent (Bosön Idrottsfolkhögskola 2011) och bor i Haninge. Ida är en idrottstjej som under sin uppväxt i Nässjö sysselsatte sig med det mesta inom idrott så som fotboll, friidrott, ridning och biljard. Hon flyttade till Stockholm 2004 och hittade snabbt vägen till Korpen Tyresö. Där har hon varit allt från ledare för barn- och vuxengrupper, startat ungdomssektion till att vara ledamot i styrelsen.

Via Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet deltog Ida Kvist i SISU:s Unga ledarsatsning 2008/2009 och träffade således på Håkan Stigzelius (generalsekreterare SBF). På denna väg kom Ida Kvist i kontakt med boxningen och har sedan 2010 varit delaktig inom boxningens Idrottslyft. Idag går Ida Kvists engagemang för svensk boxning i en ny fas, som IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator.

Välkommen!