I samband med rättegången rörande en mördad 84-åring i Sundsvall har obehagliga uppgifter om misstänkta övergrepp framkommit. Inom kort arrangeras ett möte mellan SBF och berörda boxningsklubbar och distrikt. Utbildning om likabehandling och om förebyggande arbete mot övergrepp planeras även till sommarens tränarseminarium på Bosön.

Under rättegången som påbörjades förra veckan har boxare aktiva i två norrländska klubbar vittnat om övergrepp som de utsatts för.

På styrelseledamot  Ida Nordins initiativ arrangeras nu ett möte med berörda klubbar. Till sin hjälp har SBF anlitat  Anders Wahlström, sakkunnig från SISU Riks. Även en representant från Svenska Scoutrådet, som har tagit fram ett intressant material om Trygga Möten, kommer att medverka under träffen.

– Det är otroligt allvarligt att utövare i boxningsklubbar utsatts för detta. Vi behöver få igång ett förebyggande arbete så att något liknande aldrig händer igen, säger Ida Nordin, styrelseledamot i Svenska Boxningsförbundet.

Efter träffen med berörda föreningar samt efterföljande utvärdering, hålls i juli ett seminarium kring  mångfald, likabehandling och förebyggande arbete mot övergrepp. Seminariet kommer att hållas under sommarens tränarutbildning på Bosön. Seminarieledare blir återigen Anders Wahlström från SISU som fått uppdraget att informera och utbilda i dessa frågor. I samband med detta kommer även en workshop och en öppen dialog med landslagen att ske.

Ida Nordin, tillsammans med styrelsesuppleant Thomas Kensert, driver nu även arbetet med en likabehandlingsplan och kring etnisk mångfald inom svensk boxning. Mer om detta inom kort.