Nu finns möjligheter för förening att söka stipendier för sina tränare.

Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning, både nationellt och internationellt

Stipendiesumma 

10.000-25.000 kr/stipendium. OBS! Detta är det högsta ledarstipendiet som RF delar ut.

Ändamål för stipendiet
Ge ledare och instruktörer högre vidareutbildning, både nationellt och internationellt. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökningsförfarande
Ansökningshandlingen skickas först till respektive huvudorganisation innan 6 december (ansökningarna ska från huvudorganisationerna vara RF tillhanda senast den 31 december). Organisationerna rangordningar ansökningarna.

Besked till de som får stipendiet lämnas under senare delen av första halvåret 2022.

Ansökningarna ska göras via denna blankett och skickas in till förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se senast den 1 december 2021.