Stockholm Gotlandsboxningsförbund bjuder in till Mellansvenska Mästerskapen i Boxning 2013.

Mellansvenska Mästerskapen i Boxning 2013 arrangeras den 18-19 maj i Torben Grut hallen i Stockholms stadion.

 

 

Inbjudan