Under sommaren genomför vi, på uppmaning från Riksidrottsförbundet och Regeringen, en undersökning av mångfalden bland ledare i våra medlemsföreningar. Vi uppmuntrar därför er att genomföra denna undersökning senast den 1 september 2022.

Riksidrottsförbundet, tillsammans med Regeringen, har vid sin senaste fördelning av återstartsmedel påpekat vikten av att använda pengarna för att bredda mångfalden av ledarskapet inom idrotten. Därför vill vi på Svenska Boxningsförbundet nu undersöka hur mångfalden ser ut bland ledare inom svensk boxning genom en kort enkät. Vi ber er därför att besvara denna enkät senast den 1 september 2022, för att vi på förbundet bättre ska kunna möta efterfrågan och behovet av stöd ute i föreningarna i denna fråga vilken vi, tillsammans med både Riksidrottsförbundet och Regeringen, anser vara viktig.

Länk till enkäten: https://forms.gle/HmnozatWnvfVBxf2A

Vid frågor eller funderingar kring enkäten eller förbundets arbete med mångfald, vänligen kontakta mig på e-post jenny.haggblom@swebox.se eller telefon +46(0)70-482 37 12.

Varma sommarhälsningar,

Svenska Boxningsförbundet