Månadsbrev från Sport- och Utvecklingsansvarig, Mars 2018
Ingress:     Vår nya Sport- och Utvecklingsansvarig kommer månadsvis att skicka ut ett brev med kontinuerlig information om de senaste händelserna i vår landslagsverksamhet, samt kommande landslagsaktiviteter. Nedan finner ni månadsbrevet för mars 2018.

Boxningsvänner!

Med anledning av att vårt planerade uppstartsmöte med våra nya landslagstränare blev uppskjutet till 20 mars så har mitt månadsbrev blivit försenat med ett par dagar. Jag ber om ursäkt för detta.

Jag vill först och främst passa på att tacka SBF för förtroendet som ny Sport- och Utvecklingsansvarig, och samtidigt framföra hur mycket jag ser fram emot att utveckla svensk boxning i samma anda som jag tidigare gjort som klubbtränare hos BK Örnen. Från och med 1 mars har jag på uppdrag av SBF, hunnit starta upp mitt arbete genom möten med förbundets kanslichef Teimor Mullazadeh, och förbundets ordförande Simon Vis Jamegar. Under våra möten har vi hunnit gå igenom aktuella aktivitetsplaner och jag har fått möjlighet att presenterat min idé för hur jag vill bygga upp vår landslagsverksamhet.

Landslagsstrukturen kommer att se ut på följande sätt:

Som sport- och utvecklingsansvarig kommer jag att ha huvudansvaret för våra landslag, tränare, samt att jag kommer arbeta med att utveckla boxningen som idrott. Vidare är jag ansvarig för våra huvudtränare som i sin tur har assisterande tränare under sig. Dessa ska verka för att underlätta huvudtränarens arbete, både på herr-, dam-, ungdom-, och juniorsidan. Mitt första uppdrag som jag nu har arbetat med är att bygga upp ett team av landslagstränare som kommer spela en stor roll i vår satsning för att utveckla internationellt duktiga boxare.

Igår, 20 mars 2018 hade vi vårt första uppstartsmöte där följande nytillträdda tränare deltog:

Adjmal Omarzada – Huvudtränare för herrsenior, junior- och ungdomslandslaget. Han är även tillfällig huvudtränare för damsenior, junior- och ungdomslandslaget. Vi söker aktivt efter en huvudtränare, som ska ta över på damsidan.

Mikael Broman och Viktor Shynul – Assisterande landslagstränare för samtliga herrlag, dessutom kommer Viktor axla rollen som assisterande tränare på damsidan. Min huvudsakliga uppgift kommer vara att leda våra landslagstränare, och att ha den verkställande rollen som sportansvarig. Tränarteamet kommer således att ansvara för uttagningar till diverse landslag, samt landslagens aktiviteter, i samråd med mig i min roll som sportansvarig. Uttagning och ranking kommer göras utifrån våra gemensamma bedömningar, där jag som huvudansvarig kommer ha den verkställande rollen, och en sista ”säg” i våra uttagningar. Vidare kommer jag också samarbeta, och hålla en aktiv dialog med Svenska Olympiska Kommittén (SOK) och Riksidrottsförbundet. Jag vill också kartlägga och stärka utbildningen för de tränare som genom våra klubbar tränar landslagsaktiva boxare. Det finns idag många toppboxare som har bristfällig träningsplanering, eller ingen planering alls.

Den mest akuta åtgärden som jag vill ta tag i på en gång belyser vikten av att bygga starka landslag, till vilka vi ska kartlägga alla boxare som idag är aktiva i landslaget. För att kunna kartlägga det taktiska och tekniska kunnandet hos våra aktiva landslagsboxare behöver vi öka antalet träningsläger, samt genomföra olika fystester. På detta sätt tror vi att vi kommer kunna skapa en så bra kartläggning som möjligt av våra boxares kunskaper, samt deras fysiska, och mentala status. Vi kommer också att påbörja arbetet mot en uppdaterad och förbättrad kravanalys för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för våra boxare. Dessutom behöver vi utöka möjligheten för våra boxare att delta i träningsläger på internationell nivå. På så sätt kommer vi kunna skapa relationer, och även inspireras av hur andra nationer lägger upp sin träningsplanering. Under mina år som tränare har jag exempelvis väldigt positiva erfarenheter av mental träning, något som jag så snart som möjligt vill implementera i våra aktiva landslagsboxares träning. Utöver detta är det också viktigt att söka samarbete med våra nordiska grannländer genom olika gemensamma tävlingar och träningsläger. Framförallt ser vi behovet av att se över damernas ungdom- och junior landslag då detta idag i stort sett är obefintligt.

På lång sikt vill jag att svensk boxning ska satsa på vår diplom-, ungdom-, och juniorverksamhet, och jag vill skapa ett nationellt center för våra boxare som strävar mot att vara aktiva i landslaget.

– För tillfället tappar svensk boxning många av våra aktiva då de går från diplomboxare till ungdom, och från junior till senior. Vår strävan är att bygga landslag utan ranking, då den tidigaste rankingen kommer att ske efter vårt gemensamma SM som är i december 2018. Av denna anledning kommer SM 2018 att bli ett viktigt mästerskap för samtliga boxare.

– Många av dagens ledande boxningsnationer erbjuder sina landslagsboxare ett center, där boxarna tränar tillsammans med samma tränarteam. På detta sätt blir inte klubbarna lika involverade i boxarnas utveckling, utan landslagsverksamheten blir mer central.

Under mars månad har våra svenska landslag deltagit i följande mästerskap och träningsläger:

– 68th Bornemissza Gergely International Youth and Junior Tournament – Eger, Ungern

– 37th International Boxing Tournament, GeeBee – Helsingfors, Finland

– Joint Training Camp inför U22 EM – Paris, Frankrike

– XXXV International Feliks Stamm Tournament – Warszawa, Polen

Dessutom kommer vi den 23 mars bege oss till Norge för att delta i Nordiska Mästerskapen, och 24 mars reser vi till Rumänien för att ställa upp i U22 EM.

//   Petri Eriksson
SBF:s Sport- och Utvecklingsansvarig