Team Rio avslutade den första säsongen med en samling på Bosön för både boxare och klubbtränare den 3-6 maj.

Mina förhoppningar på Team Rio satsningen har helt klart levt upp till de högt ställda förväntningarna. Satsningen har fått ett positivt bemötande och både deltagande boxare och ledarteam har haft en gynnsam utveckling.

Den första säsongen har vi arbetat mycket med att lära våra aktiva vad en riktig elitsatsning innebär samtidigt som vi lagt extra fokus på laganda och teambuilding.

På ledarsidan har vi arbetat med att sätta struktur och organisation i ledarteamet och få klubbtränarna delaktiga och engagerade i satsningen.


Lagbild från uppstartsägret på Bosön i december 2011

Team Rio är förbundets första gemensamma satsning på både killar och tjejer och har präglats av en jämställd satsning redan från starten.


Team Rio 2011-2012

Det första året har vi genomfört tre samlingar under totalt tolv dagar. Detta har varit aktiviteter som har lagts ovanpå de ordinarie klubb- och landslagsuppdragen för våra Team Rio boxare.

Uppstartslägret hölls på Bosön den 15-18 december med både boxare, ledarteam, klubbtränare och high performance team. Den andra samlingen hade vi i Malmö den 16-19 februari, mer om dom samlingarna kan läsas här och här.

Den senaste samlingen hölls på Bosön den 3-6 maj där även klubbtränarna bjöds in för information under helgen.


Förbundstränare Santiago Nieva och Katrin Enoksson i samtal med klubbtränare Harri Svarts (Loran Batti) och Sören Andersson (Oliver Flodin).

Planeringsansvarig för lägret var Katrin Enoksson som tillsammans med Santiago Nieva och Majid Jelili höll i träningarna.

På samlingen genomförde vår idrottspsykologiska rådgivare ur ”high performance team” Sverker Fryklund individuella samtal med boxarna, teamets kostrådgivare Stefan Pettersson hade uppföljningssamtal med kostdagbok som underlag. Björn Davegårdh är ansvarig för media och etik i Team Rio och höll i en mediaträning under lägret.

Satsningen på Team Rio fortsätter och gruppen kommer att uppdateras precis som våra elitgrupper i landslagen uppdateras en gång per år. Updateringen för Team Rio kommer att göras efter OS i London. Utvecklingsplanen fram till 2016 finns att läsa här.

Jag riktar ett stort tack till alla inblandade som levererat en hängiven inställning till uppdraget.

 

/Erik Bredler sportchef