I helgen som var bjöd SBF in till ordförandekonferens för föreningar och distriktsförbund i Stockholm. På programmet stod allt från återstartsstöd och Strategiarbete till hur man kan stimulera engagemang i förening och förbund.

Konferensen samlade ett 30-tal ordförande från både föreningar och distrikt, med representation från Njurunda i norr till Ystad i söder, Visby i öst och Göteborg i väst. Såklart hade vi önskat att fler kunde delta i konferensen men vi får se denna konferens som en god språngbräda för framtida träffar och konferenser för föreningar och distrikt.

SBF:s ordförande Per-Axel "PAX" Sjöholm

SBF:s ordförande Per-Axel ”PAX” Sjöholm

Programmet inleddes på lördagen med att ordförande Per-Axel Sjöholm och verksamhetschef Patrick Wheeler inledde med en genomgång av SBF:s organisation, struktur och uppdrag.

Därefter var det dags för Thomas Bergström från RF/SISU att prata och leda diskussionen kring Barn- och Ungdomsidrott och hur man kan arbeta, både proaktivt och reaktivt, för att skapa trygga idrottsmiljöer för alla som verkar i den. Föreläsning blandades med givande diskussioner och erfarenhetsutbyten och det var en fantastisk energi i rummet.

Thomas Bergström, RF/SISU och några av konferensdeltagarna

Thomas Bergström, RF/SISU och några av konferensdeltagarna

Efter lunch var det dags för en presentation av SBF:s strategi 2030 och en längre syn på arbetet på samtliga nivåer inom Svenska Boxningsförbundet. Många bra frågor och synpunkter inkom på detta och dessa kommer att sammanställas till ett förslag som ska läggas vid kommande årsmöte.

Därefter delades gruppen upp, där distriktsordföranden hade ett möte med SBF:s sportchef Klas Sandberg och Ordförande Per-Axel Sjöholm och diskuterade distriktens uppdrag, organisation och struktur.

Klas Sandberg Ordförandekonferens 19-20 mars 2022.jpg

Klas Sandberg, SBF:s tillförordnade sportchef

Ordförande i föreningarna fick först delta i en workshop om inkludering, normer och strukturer ledd av Lea Larsson från företaget AddGender. Workshopen kretsade kring normer och inkludering i verksamheten och det var bra diskussioner under passet.

Därefter kom en workshop om Boxning för alla och idrott hela livet. Här fick tre föreningar, Narva Boxningsklubb, IFK Umeå Boxning och Höllvikens Boxningsklubb, berätta om sina erfarenheter om arbetet de bedriver i sina föreningar kring boxning för Parkinsonpatienter (Narva BK), boxning för rörelsehindrade (IFK Umeå) och idrott för äldre och boxning hela livet (Höllvikens BK). Tre mycket engagerande och inspirerande berättelser om ett viktigt arbete.

Lea Larsson ordförandekonferens 19-20 mars 2022

Lea Larsson ordförandekonferens 19-20 mars 2022

Kvällen avslutades med gemensam middag och goda samtal.

Under söndagen inledde sedan Jenny Häggblom, återstartssamordnare hos SBF, dagen med en presentation kring återstartsstödet – syfte, mål och fortsatt arbete. Jenny presenterade resultaten från den enkät som skickats ut till föreningarna och de olika områdena inom återstartsstödet som vi arbetar inom. Passet avslutades med diskussionsgrupper kring återstartsstödet och vad föreningar och distrikt anser att de behöver stöd i och hur.

Efter lunch var det sedan dags att avrunda konferensen med hjälp av Kim Rehnfeldt från RF/SISU Stockholm och företaget AHA-IC och en workshop kring engagemang och att engagera flera, på samtliga nivåer av rörelsen. Ett aktuellt ämne med tanke på det fokus på rekrytering och återrekrytering som råder inom idrottsrörelsen när effekterna av pandemin blivit tydliga och pandemin nu börjar avta. Samtidigt så är vi beroende av det ideella arbetet och engagemanget hos våra ledare och tränare för att verksamheterna ska fungera.

Kim Rehnfeldt ordförandekonferens 19-20 mars 2022

Kim Rehnfeldt, AHA-IC och några av konferensdeltagarna

Sammanfattningsvis kan sägas att konferensen var välbehövlig och upplevdes som bra av deltagarna. Många nya kontakter knöts, man utbytte erfarenheter och stämningen under arbetspassen och utanför var god. Det kändes som att vi nu har hittat en väg framåt och att vi hittat ett uppskattat forum för dialog och samtal som tar oss framåt efter de två år som pandemin i mångt och mycket lagt sin skugga över vår verksamhet. Efter pandemin så är behovet, och nyttan, av att ses och utbyta erfarenheter, idéer och tankar stort.

Vi vill tacka alla deltagare på konferensen för ert engagemang och tid att diskutera dessa frågor, vi satsar på att detta ska bli ett återkommande forum för frågor inom rörelsen.

Stort tack för en trevlig helg!

Svenska Boxningsförbundet