Förbundets domaransvarige startade upp säsongen med teoretisk och praktisk utbildning av domare och utbildare. Syftet var att förnya licenser, säkra att utbildarna lär ut på liknande sätt samt att hitta nya lämpliga domare för nationella uppdrag.

För första gången genomfördes aktiviteter hos Krongårdens Vandrarhem i Kristinehamn. Parallellt med domarutbildningen genomfördes ett stort breddläger för yngre boxare. Breddlägret stöttade utbildningen med sparringar så att provdömningar kunde genomföras. Krongården erbjöd mycket bra lokaler för en så stor aktivitet.

Lördagen inleddes med genomgång av nytt utbildningsmaterial och utbildarna fick delta i instruerandet. Som vanligt är det fördjupningarna via de diskussioner som uppstår som ger det extra. Genomgången fortsatte efter lunch fram till middagen.

Efter middagen fördelade Leif Frimansson ring- och poängdomaruppgifter till sju sparringar. Breddlägrets ledare Mikael Broman ledde sparringarna som genomfördes med bra flyt. Vi var alla imponerade av boxarnas prestationer.

Söndagen inleddes med genomgång av ringdomartecknen. Här kom vi fram till att häftet behöver kompletteras med ett antal nya tecken. Detta arbete har påbörjats.

Därefter gick Leif Frimansson igenom provdömningarna. Bra insatser av alla där endast detaljer kunde justeras.

Slutligen skrev alla det nya provet med godkänt resultat. Vi kom överens om att justera formuleringarna för några frågor. Detta har gjorts och utbildarna har fått nya utgåvor.