Styrelseledamot Lotta Källbom har idag meddelat att hon avgår som styrelseledamot.

Styrelsen har därmed begränsad beslutsrätt då beslut kräver 4 samstämmiga röster. Vi har dock fortfarande 6 röster varför vi fortsätter till årsmötet.