Svenska Boxningsförbundets styrelse låter meddela att licenshanteringen under juli månad kommer att se ut enligt följande.

Under juli månad så kommer Jimmy Björketidt ansvara för hanteringen av matchlicenser.

Matchböckerna, med genomförda läkarundersökningar, skickas under perioden 1-30 juli till följande adress:

Gripen Boxningsklubb

Att Jimmy Björketidt

Ågatan 9

614 97 Söderköping

För stämpling och registrering. Det är också viktigt att betalning av licenserna sker för att de ska vara giltiga. För att kunna delta i tävling ska också medlemsavgiften till SBF och dess distriktsförbun för 2021 vara betald.

Från och med 1 augusti 2021 sker licenshanteringen som vanligt av Åke Johansson och då skickas alla matchlicenser till Åke Johansson på Lindesnäsvägen 37, 806 28 Gävle.

Betalning av licenser sker antingen via fakturering, via SBF:s bankgiro 5723-8651 (märk betalningen med ”matchlicens namn på boxaren/boxarna som ska licensieras samt förening”) eller via Swish (123 467 14 59) – skriv i meddelanderutan vad som avses (matchlicens, förening och boxarens/boxarnas namn).

Vi påminner om att det måste inkomma ansökningar om tävlingstillstånd på de uppdaterade tillståndsblanketterna som finns här . Där hittar ni också information om de rekommendationer som finns för träning och tävling för boxningen.

Mvh SBF Styrelse