Ansvarig för SBF:s tävlingslicenser (startböcker) Åke Johansson (vice ordförande SBF) är bortrest den 27 september – 7 oktober 2012. Ha detta i beaktande när ni sänder in startböcker för licens 2012/2013.

Våra allmänna bestämmelser säger följande:

”Startböcker för respektive förenings samtliga aktiva boxare skall inför varje ny säsong insändas till Svenska Boxningsförbundet för kontroll. Intyg om genomförd läkarundersökning skall vara noterad i startboken. Startbok skall insändas i god tid före planerat tävlingsdeltagande.”

 

Det är mycket viktigt att dessa bestämmelser efterlevs, skicka alltså in era startböcker i god tid, och ha nu då även i åtanke att Åke Johansson inte kan utfärda några licenser under tiden han är bortrest (27 september – 7 oktober).