Styrelsen för SBF vill härmed tillkännage att Lennart Bernström tillträder som tillförordnad Sportchef i början på september

 

Styrelsen för Svenska Boxningsförbundet har träffat överenskommelse med Lennart Bernström om att tillträda tjänsten som Tillförordnad Sportchef under en period av ett år. Lennart har sedan tidigare ansvar som Headcoach för herrseniorerna.

I den utökade rollen ingår att vara administrativt ansvarig för den idrottsliga verksamheten. Lennart kommer att tjänstgöra på förbundets kansli 3 dagar i veckan:

 

Tisdagar  kl. 09 00-16 00

Onsdagar kl  09 00-16 00

Torsdagar kl 09 00-15 00

 

Styrelsen ser mycket positivt på det fördjupade samarbetet och är övertygad om att Lennarts breda erfarenhet,  meriterade ledargärning och administrativa kompetens kommer att vara förbundsarbetet till gagn och vara en viktig framgångsfaktor för en positiv idrottslig utveckling. Lennart tillträder tjänsten under början av september månad.

 

Anders Holmberg

Ordförande

Svenska Boxningsförbundet