Lars Myrberg lämnar uppdraget som SBF:s Sportchef på egen begäran.

Lars påbörjade sin tjänstgöring den 1 april 2020 efter att en då enhällig styrelse fattat beslut om rekrytering och har under det gångna året arbetat med en lång rad frågor såväl administrativt som genom praktiskt genomförande av idrottslig verksamhet under SBF:s flagg.

Före årsskiftet annonserade Lars förändringar i den idrottsliga organiseringen, ett ansvar som han i egenskap av Sportchef självt förfogat över. Lars har emellertid, för förverkligandet av sina tankar, saknat den samsyn som erfordrats beträffande svensk boxnings framtida utveckling.

Undertecknad har träffat överenskommelse med Lars Myrberg innebärandes att hans sista arbetsdag blir den 5 april. Jag beklagar personligen Lars beslut då han alltjämt har mitt fulla förtroende och då vi delar den filosofi varpå boxningssporten vilar.

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande