Kampsportsdelegationen har tidigare meddelat att Svenska Boxningsförbundet har tillstånd att t o m den 30 september 2016 anordna kampsportsmatcher i olympisk boxning (matchboxning).

Tillståndet omfattar också de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till Svenska Boxningsförbundet.
Tillståndet är dock förenat med villkoret att SBF varje år, senast den 1 augusti, skall inkomma med en skriftlig redogörelse för hur förbundets egenkontroll har genomförts under verksamhetsåret.

SBF skickade in redogörelsen (rörande egenkontroll) den 16 juli i år avseende verksamhetsåret 2013/14.

Den 27 juli meddelade Länsstyrelsen att de uppgifter som SBF lämnat i redogörelsen visar att SBF:s egenkontroll gällande 2013/14 har utförts i enlighet med de av Kampsportsdelegationen meddelande tillstånden, dock med undantag för regelöverträdelsen vid de Sydsvenska Mästerskapen.

Länsstyrelsens beslut är således att ärendet icke föranleder någon ytterligare åtgärd.