Dagen innan Diplom-SM i Kumla inleddes inkom en anonym orosanmälan till Länsstyrelsen i Örebro. Uppgiftslämnaren framförde personliga åsikter om att det generellt vid diplomboxning av ansvariga funktionärer tillåts en alltför hård typ av boxning samt att matcherna som skulle komma att hållas under Diplom-SM den 15-16 april i Kumla kunde komma att åsidosätta villkor i lämnat tillstånd.

Mot bakgrund av den anmälan samt förarbetena till lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher där det särskilt omnämns att deltagare under 18 år bör uppmärksammas har Länsstyrelsen beslutat att inleda ett tillsynsärende avseende BS Tor Kumla där Svenska Boxningsförbundet är tillståndshavare.

Länsstyrelsen har begärt att Svenska Boxningsförbundet, genom BS Tor Kumla, inkommer med handlingar i form av bild- och ljudupptagning från de aktuella matcherna som hölls under Diplom-SM.

Dessa bild- och ljudupptagningar kommer nu att granskas av en sakkunnig person och sedan utvärderas.