I helgen hölls ett coachseminarium för landslagets coacher. SOK:s Rickard Nilsson samt Coach-utbildare Po Lindvall höll givande seminarier.

Coachseminarium nr 2 (det första hölls den 21-22 augusti) hölls även denna gång i Köping 16-17 oktober.

Denna gång var SOK:s fysexpert Rickard Nilsson inbjuden. Rickard höll ett intressant och stärkande anförande kring träningsplanering och fysträning. I detta ingick resonemang kring Kravanalysens innehåll samt behandlade han vikten av teamwork sett ur SOK-perspektiv. Därefter var det dags för Po Lindvalls utbildning Coach2lead, där ett  coachande förhållningssättet löper som en röd tråd genom materialet. Po:s innehåll lade dessutom en bra grund för den kommande diskussionen och utbyte av synpunkter som satte punkt för Coach-seminarium nr 2.  Coacherna delade med sig av synpunkter och resonemang kring hur landslagets verksamhet och utvecklingsarbete ytterligare kan utvecklas och förbättras. Sportkommitten (Klas och Majid) tillsammans med Sportchef Lars Myrberg förde anteckningar och utvecklar frågorna till nästa coachmöte som är planerat till den 15-16 januari.

//Lars Myrberg

Sportchef

Svenska Boxningsförbundet