Meddelande från Robert Ludwig, läkaransvarig i SBF gällande läkarundersökningar inför kommande säsong

Hej alla föreningar,

Låt mig först och främst säga att det är roligt att åter igen börja arbeta inom Svenska Boxningsförbundet.

Jag vill bara hälsa till er föreningar med matchboxare att det snart är dags att teckna en ny licens för kommande tävlingssäsong 2020/2021 och därför behövs det också för många en ny läkarundersökning att föra in i boken.

Med det sagt så vill jag gärna att föreningar med matchboxare som behöver göra undersökningar redan nu är välkomna att höra av sig till mig för att planera in kommande läkarundersökningar så att inte alla föreningar och boxare kommer med önskemål om läkarundersökningar på en gång när den nya säsongen börjar.

Detta är ett sätt att få en bättre överblick över läkarundersökningarna men också för att på ett enkelt sätt kunna hantera och tillgodose matchboxares behov av läkarundersökningar eller förmedling av kontakter till läkare ute i landet.

Ni når mig på följande kontaktuppgifter – telefonnummer 0736 38 66 13 och mailadress robertp.ludwig@gmail.com

Med vänlig hälsning Robert Ludwig, läkaransvarig Svenska Boxningsförbundet