Svenska Boxningsförbundet bjuder in samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 14 maj 2023 i Umeå.

Plats för årsmöte:
Förmöte och årsmöte kommer att hållas på Scandic Hotel Plaza Umeå, Storgatan 40, Umeå. Boende står respektive mötesdeltagare själv men vid bokning så ange koden: D359097722

Hotellet ligger centralt i Umeå med goda kommunikationer både från flygplats och tågstation.

För bokning kontakta hotellet direkt på: 090-205 63 00 eller plazaumea@scandichotels.com

Svenska Boxningsförbundets årsmöte

  • Hålls den 14 maj med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2022 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2022 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade föreningar.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse. Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud ska medföra fullmakt från förening, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får utöva rösträtt för högst fem (5) föreningar. Fullmakt får inte överlåtas.

Förmöte
• Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 13 maj med start klockan 17.00. 

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall skickas till styrelsen senast den 15 mars 2023

e-post: info@swebox.se

eller brevledes:

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Nomineringar till val:

Förslag till nomineringar gällande val till posterna som ledamot eller suppleant i styrelse eller annat organ som väljs av årsmöte ska skickas till valberedningen senast 15 mars 2023. Dessa skickas till valberedningens ordförande Jean Altún på jeanaltun@hotmail.com

Ni hittar också kungörelsen för årsmötet här

Väl mött boxningsvänner!

/Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet