Härmed kallar Svenska Boxningsförbundet samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 10 maj 2020 i Stockholm.

SBF:s årsmöte

  • Avhålls söndagen den 10 maj klockan 10.00-13.00 på Scandic Hotel Talk i Stockholm. Adress till hotellet: Mässvägen 2, 125 80 Älvsjö.
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.
  • Efter avslutat årsmöte bjuder SBF på lunch på Scandic Hotel Talk.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2019 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2019 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap, 40§, punkt 2 i SBF:s stadgar.

Förmöte

  • Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 9 maj med start klockan 17.00 på Scandic Hotel Talk.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 11 mars 2020 via:

e-post: info@swebox.se

eller

brevledes: Svenska Boxningsförbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Boende

SBF har träffat prisavtal med Scandic Hotel Talk för bokning av rum. Pris för ett enkelrum under helgen kommer att vara 1090 kronor per natt och pris för ett dubbelrum kommer att vara 1250 kronor per natt.

Vid bokning så uppge koden BBOX080520 för att få tillgång till de priserna. Sista dag för bokning med kod är den 8 april 2020. Därefter är det bokning till ordinarie pris från hotellet.

Bokning av rum sker via Scandic hemsida, www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic centralbokning på 08-517 517 00, tonval 1 och uppge ovanstående bokningskod.

Kontaktuppgifter hotell Scandic Talk: tel. 08-517 268 00

Ni hittar också kungörelsen här

Väl mött boxningsvänner!

/Styrelsen