Svenska Boxningsförbundet håller årsmöte helgen 4-5 maj 2019 i Karlstad. SBF kallar härmed alla röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte. Nedan hittar ni kungörelse och information om årsmötet.

Kallelse till Förbundsmöte den 5 maj 2019 i Karlstad

Härmed kallar Svenska Boxningsförbundet samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 5 maj 2019 i Karlstad.

SBF:s årsmöte

  • Avhålls söndagen den 5 maj klockan 09.00-12.00 på Scandic Hotel Klarälven i Karlstad. Adress att vara Sandbäcksgatan 6, 653 40 Karlstad.
  • Registrering av ombud sker från klockan 08.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.
  • Efter avslutat årsmöte bjuder SBF på lunch på Scandic Hotell Klarälven.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som reglerat 2018 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2018 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap, 40§, punkt 2.

Förmöte

  • Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 4 maj med start klockan 17.00 på Scandic Hotel Klarälven.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast söndagen den 10 mars 2019 via:

e-post: info@swebox.se

eller

brevledes: Svenska Boxningsförbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm .

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Boende

SBF har träffat prisavtal med Scandic Hotel Klarälven för bokning av rum. Erbjudandet kommer att anslås på swebox.se. Kontaktuppgifter hotell: tel. 054 – 776 45 11 el. e-post klaralven@scandichotels.com.

Väl mött boxningsvänner!

/Styrelsen

Ni hittar också kungörelsen här