Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2013 tilldelas Kungälvs Boxningsklubb med motiveringen

”Klubben har skördat flera framgångar på såväl regional som nationell nivå och förtjänar att uppmärksammas för sitt långvariga engagemang för Kungälvs ungdomar. Utöver den sportsliga verksamheten präglas klubben även av en stark social anda som stärker ungdomarnas individuella utveckling, både i och utanför ringen. Vi hoppas att idrottsstipendiet ska sporra BK, Kungälvs Boxningsklubb till fortsatt satsning och utveckling.”
Det officiella överlämnandet av stipendiet kommer att ske i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.